5 seminars Leren en Ontwikkelen; van moeten naar willen

De dilemma’s van zelforganiserende teams; hoe voorkom je een impasse?: 18 mei en 28 augustus 2018

** WEGENS SUCCES NU OOK IN ROERMOND

Voor iedereen die begint, vastloopt of niet gelooft in zelforganiserende teams. Zelfsturing, autonome of zelforganiserende teams, veel benamingen voor eenzelfde middel om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te beleggen. Maar de theorieën over de werking ervan zijn niet eensgezind en de praktijk is weerbarstig. Buiten het feit dat zelforganisatie niet de oplossing is voor elk vraagstuk, zijn er een hoop factoren waar rekening mee gehouden moet worden om het goed te kunnen laten landen wanneer het wel de oplossing biedt. Wij nemen u graag mee in de dilemma’s die (kunnen) ontstaan bij het invoeren van zelfsturing. We focussen ons daarbij met name op de fases van teamontwikkeling waarin teams zich bevinden en de homogeniteit van de taken binnen de teams in relatie tot het ontwikkelen van zelforganisatie. Tevens kijken we naar het effect van invoeren op verschillende snelheden binnen een organisatie en de rol / inrichting van ondersteunende diensten.

** De eerste workshop met dit thema heeft al plaatsgevonden op 18 mei 2018. Graag bieden we ook de mogelijkheid aan om dit seminar te volgen in Roermond (28 augustus). 
De kosten voor deze seminars zijn als volgt: 
1 seminar (ochtend): 185 euro
2 seminars (ochtend +middag) 295 euro ('zelforganiserende teams' en 'fouten maken mag niet')

>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Fouten maken mag niet: 25 mei en 28 augustus 2018

** WEGENS SUCCES NU OOK IN ROERMOND

Organisaties kunnen hardleers en gedrag kan hardnekkig zijn. We zeggen dat we ons meer aan gemaakte afspraken moeten houden, maar we doen het vervolgens niet. We willen elkaar meer feedback geven, maar we doen het mondjesmaat. Fouten maken mag, maar als het dan zover is reageert men anders dan afgesproken. De gewenste ‘leercultuur’ lukt maar niet, we vallen snel terug in oud gedrag. Hoe kun je nou leren dat patroon te doorbreken? Wie en wat is daarvoor nodig? In dit seminar behandelen we enkele praktijkcases en delen we onze kijk op wat nodig is om leergedrag te stimuleren zodat hardleersheid en hardnekkigheid langzaam maar zeker uit de organisatie verdwijnen en dat met plezier goed werk leveren daarvoor in de plaats komt. Helaas geen eenvoudig trucje, maar wel een concreet plan van aanpak. 

** De eerste workshop met dit thema heeft al plaatsgevonden op 25 mei 2018. Graag bieden we ook de mogelijkheid aan om dit seminar te volgen in Roermond (28 augustus). 
De kosten voor deze seminars zijn als volgt: 
1 seminar (ochtend): 185 euro
2 seminars (ochtend +middag) 295 euro ('zelforganiserende teams' en 'fouten maken mag niet') 

>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

 Versneld leren ontwikkelen: 1 juni 2018

Het is de frustratie van praktisch elke bestuurder en managers, en zeker ook van medewerkers: waarom duren veranderingen zo lang? Waarom zitten we nu weer in de wekelijkse vergadering te constateren dat er eigenlijk weinig is gebeurd. Waarom moeten we alles eerst helemaal uitdenken, kunnen niet gewoon gaan beginnen? Geïnspireerd door de IT-wereld en de designwereld hebben we inmiddels concepten als scrum, agile en design thinking vertaald naar andere organisaties. Het zijn allen methodieken die helpen te versnellen, die zorgen voor doorbraken in trage ontwikkelprocessen, die meer zijn gericht op snel proberen en daarvan leren dan maandenlange, soms jarenlange ontwikkelprocessen. Het resultaat is meer energie, meer resultaat, minder kosten. In dit seminar geven we een overzicht van de te gebruiken methoden, gaan we in op de achtergronden, maar gaan we vooral met elkaar aan de slag door deze toe te passen op eigen casuïstiek en handreikingen te bieden voor gebruik ‘thuis’. 
>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Strategierealisatie door een lerende organisatie: 15 juni 2018

Steeds meer organisatie ontdekken dat ze hun strategie niet goed kunnen realiseren als ze niet alle talenten die ze in dienst hebben maximaal inzetten. De ontwikkeling van medewerkers stimuleren in de gewenste strategische richting is daarin een cruciale stap. Veel organisaties hebben de ambitie een lerende organisatie te zijn, maar hoe doe je dat? Wat vraagt dat van de organisatie-inrichting? Welke blokkades om te leren kun je weghalen? En hoe kun je ‘leren van het dagelijkse werk’ onderdeel maken van het gewone werk, zodat leren geen extra activiteit is die je ook nog in je agenda moet persen? Wat vraagt dit van het leiderschap? Hoe is de balans tussen control en loslaten?  
>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Samen leren in de keten: 29 juni 2018

Samenwerken is de belangrijkste competentie voor organisaties voor de toekomst. Of het nu gaat om de energietransitie, de integratie van statushouders, het bieden van integrale zorg of innovatie in de ‘triple helix’: dit soort uitdagingen is alleen op te lossen door met andere partijen samen te werken in ketens en netwerken. Door onze jarenlange ervaring in het opzetten en versterken van samenwerkingsverbanden hebben we geleerd hoe belangrijk het is dat de samenwerkingsverbanden zich ontwikkelen door te leren van successen en mislukkingen. In deze bijeenkomst laten we zien hoe er wordt geleerd in ketens en netwerken. Hoe pak je het aan? Wat zijn de succesfactoren en valkuilen? En wat levert het op?
>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN

Praktisch

De bijeenkomsten zijn op vrijdagochtend in restaurant Vroeg in Bunnik**, een monumentale boerderij uit 1599, die tot 1735 dienst heeft gedaan als herberg. Gelegen in de prachtige landelijke omgeving van Bunnik vlakbij Utrecht. We starten om 8:30 uur met ontbijt en eindigen om 12:30 uur, waarna u desgewenst gebruik kunt maken van een lunch. De bijeenkomsten worden begeleid door adviseurs van Rijnconsult en op onderdelen worden sprekers uitgenodigd die praktijkvoorbeelden inbrengen.

** Let op! Wegens succes organiseren wij een aantal seminars ook op andere plaatsen en tijden in het land. U kunt dit ook terugzien in het aanmeldformulier. 


Schrijf snel in!

De kosten bedragen € 185,- exclusief btw per seminar. Bij inschrijving voor de 5 seminars zijn de kosten in totaal € 649,- . De inschrijving is bij verhindering over te dragen aan een collega uit uw organisatie.  U kunt ook als organisatie deelnemen en naar de verschillende bijeenkomst komen met verschillende collega’s. Kosteloos annuleren kan tot 7 dagen voorafgaand aan de bijeenkomst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melina Spina, tel. 030 - 29 84 242 of secretariaat@rijnconsult.nl.

>> KLIK HIER OM IN TE SCHRIJVEN