Agri & Food

Agrifood als de oplossing voor een wereld in transitie

Nederland staat voor een aantal stevige maatschappelijke uitdagingen zoals een duurzame voedselvoorziening, de energietransitie, de grondstof- en eiwittransitie, urbanisatie en de gezondheid van mensen. Uitdagingen die je alleen in gezamenlijkheid op kan lossen en waardoor dit typische netwerkvraagstukken zijn.

Als Rijnconsult ondersteunen we al 20 jaar bedrijven en organisaties in agrifood bij de transitie naar een duurzamere voedsel-, grondstof en energievoorziening. Wij vormen de stille kracht achter deze veranderingen en brengen visie, verwondering en in combinatie met “vuile handen”. Altijd vanuit een onafhankelijke rol en vanuit verschillende invalshoeken. Zo bieden we hulp bij het ontwikkelen van ketens en netwerken, het inrichten van de organisatie, het leiding geven aan mensen en bij het maken van toekomstplannen. Wij helpen daar waar nodig maar streven er altijd naar het netwerk of de organisatie zelfstandig verder te laten gaan. Uniek in onze dienstverlening is dat wij ook een stevig trackrecord hebben opgebouwd in de zorg, bij gemeentes, in real estate en onderwijs. Wij bewegen ons als bureau door het hele maatschappelijke middenveld.

Samenwerking in ketens & netwerken

Organisatie

Individu

Cases
Plantion 2025

De opdracht:

Begeleid Plantion bij de ontwikkeling van haar visie op 2025 en vervolgens het strategische (middellange termijn) plan voor de komende jaren. Plantion is een bruisende marktplaats voor bloemisten, hoveniers en detaillisten. Rijnconsult werd geselecteerd vanwege haar verfrissende aanpak, de inhoudelijke kennis van de agrifood sector, haar ervaring met visie- en strategietrajecten en haar historische kennis van en relatie met Plantion.
 

Het resultaat:

Met het MT van Plantion is gestart met een blik in de toekomst door een futuroloog en een analyse van trends en ontwikkelingen die op Plantion afkomen en grote impact op de sector hebben. Deze zijn geprioriteerd tot een top-10, die vervolgens zijn getoetst bij experts (binnen en buiten de sierteeltsector) en bij bestuur, Raad van Commissarissen en relaties van Plantion.

Vervolgens zijn aan de hand van scenario denken verschillende toekomstscenario’s opgesteld. Hieruit werd duidelijk wat voor Plantion de meest gewenste en passende keuzes zijn voor de ontwikkeling naar 2025. De visie 2025 is vertaald naar doelen  voor de komende jaren op het gebied van Plantion’s klanten, haar kwekers, de klok en de keten. Om deze visie verder te concretiseren zijn 11 strategische projecten benoemd die de komende jaren invulling geven aan de gekozen strategie.

Alle input om te komen tot de visie 2025 en het Midden Lange Termijn Plan is gedocumenteerd. De essentie is samengevat op één overzichtsplaat, welke als intern- en extern communicatiemiddel kan worden ingezet.
 

Het inzicht:

'Door de frisse aanpak is het team tijdens het proces uit haar comfortzone gehaald waardoor de toekomst vanuit een nieuw perspectief is ingekleurd. Een dynamisch proces met een uitdagende toekomstvisie tot gevolg.' Peter Bakker, Algemeen Directeur Plantion

Specialisten

Afbeelding
Eveline van Westerop
Eveline van Westerop
Afbeelding
Rowena Achterkamp
Rowena Achterkamp
Afbeelding
Henk Folkerts
Henk Folkerts