Coaching

Nog niet zo lang geleden was een bezoek aan een coach of counselor niet iets wat je op een feestje rondbazuinde. Gelukkig zien we dit veranderen en zijn we de schaamte voorbij. Ook bij werkgevers is er steeds meer het besef dat het goed kan zijn om af en toe gebruik te maken van een coach of counselor. Topsporters, musici of andere toppers krijgen elke dag coaching en dan gericht op het gewone werk. Ziet u uw medewerkers als toppers?
 

coaching

Coaching kan nodig zijn in een nieuwe functie, bij een conflict, functioneringsproblemen, loopbaanvragen, enzovoort. Eigenlijk in alle gevallen als iemand de behoefte heeft na te denken over een keuze, de behoefte heeft een probleem op te lossen of iets nieuws wil leren of ontwikkelen.

Praten over psychische problemen is voor werknemers lastiger dan bijvoorbeeld een gesprek over pijn in je rug. Door een (objectieve) externe in te schakelen verlaag je de drempel om erover te praten. Een tweede voordeel is dat werkgevers soms te dicht erop zitten waardoor ze het probleem niet altijd even goed zien. Ook ontbreekt bij leidinggevenden vaak de expertise voor een optimale begeleiding. Als werkgever laat je door het inzetten van een externe zien dat je betrokken bent bij je werknemers en betrokken medewerkers leveren veel meer op. Ze zijn gemotiveerder en minder vaak ziek.

Een coachingtraject start met een intake waarin de coachvraag wordt verkend en de haalbaarheid van coaching wordt onderzocht (klik tussen coach en medewerker). De intake leidt tot een plan van aanpak (al dan niet besproken met de leidinggevende). Dan volgen doorgaans 4 tot 6 bijeenkomsten van 1,5 – 2 uur. De coachee maakt steeds een kort verslag van de bijeenkomst. De coaching wordt afgerond met een concreet actieplan waar de medewerker verantwoordelijk voor is.

Download leafmet coachend assessment>>