De waarde van ketensamenwerking in 5 minuten

Schatting is dat 20% van alle kosten bij ontwikkeling, bouw en onderhoud van vastgoed faalkosten zijn stelt Marcel Noordhuis, promovendus bedrijfskunde Nyenrode Business Universiteit.
Door ketensamenwerking kunnen betere prestaties worden gerealiseerd op tijd, kosten en kwaliteit. Alleen door inzichtelijk te krijgen welke prestaties worden geleverd op de dimensies tijd, kosten en kwaliteit is nieuw, tot nu toe is daar weinig van bekend.