Hoe lean is uw organisatie?

Veel organisaties passen lean management al succesvol toe. Wilt u weten hoe u als organisatie op de 8 centrale lean thema’s scoort? Vul onderstaande vragenlijst in, dat duurt ongeveer 10-15 minuten. U ontvangt dan van ons het resultaat van uw huidige lean positie ten opzichte van de ideale lean organisatie. Zo ziet u in één oogopslag op welke thema’s u nog een verbeterslag kunt maken.

Onderstaand ziet u een voorbeeld hoe de grafiek eruit komt te zien.

Een ideale lean organisatie heeft altijd tot doel om zich verder te verbeteren en te ontwikkelen: er is altijd ruimte om te verbeteren. Vandaar dat de ideale lean organisatie zichzelf nooit een 100% score zal toekennen.

LEAN vragenlijst

Geen idee / weet ik nietHelemaal NIET waarEen beetje waarBijna helemaal waarHelemaal waar
Wij weten wie onze klanten zijn en welke waarde wij toevoegen *
Afwijken van de standaard wordt niet geaccepteerd *
Processen worden geanalyseerd op en door de werkvloer *
Onze planningen zijn gericht op een gelijkmatige verdeling van de werklast/werkcapaciteit *
Problemen worden opgelost op en door de werkvloer *
Op ieder niveau in onze organisatie weten wij wat er aan de hand is (transparantie) *
Wij mogen fouten maken als we er maar van leren *
Onze doelstellingen zijn een afgeleide van de doelstellingen van de organisatie *
Iedereen weet dat alles wat hij doet waarde moet toevoegen voor onze klanten *
Wij gebruiken standaarden (procedures, werkwijzen) in onze organisatie *
Het vraagritme van de klant is de hartslag voor al onze processen *
Wij weten wanneer wij een afwijkende hoeveelheid werk hebben en sturen daarop *
Klachten zijn een trigger om problemen te signaleren *
Wij grijpen pas in als we begrijpen hoe het systeem functioneert en presteert *
Wij worden regelmatig opgeleid *
Individuele doelstellingen zijn onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan *
Wij voeren regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit *
Onze medewerkers ontwikkelen gezamenlijk hun standaarden *
Omschakeltijden minimaliseren is een permanente uitdaging voor de organisatie *
Beschikbaarheid van apparatuur en/of ICT systemen is geen belemmering *
Oplossen van problemen is team-werk *
Wij kennen onze prestaties en verstoringen door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen *
Wij leren van onze fouten door ze met elkaar te bespreken *
Voor iedereen is helder welke bijdrage hij/zij levert aan het (team) resultaat *
Wij betrekken onze leveranciers in ons kwaliteitsysteem *
Onze standaarden beschrijven de op dit moment beste werkwijze *
Onze processen kennen weinig verspilling *
Wij zijn gericht op het realiseren van constante kwaliteit van onze output *
Voordat wij oplossingen bedenken weten wij wat het echte probleem is *
Wij hebben voortgangsrapportages op acties/implementatie van verbeteringen *
Wij geven en ontvangen feedback van elkaar *
De organisatiedoelstellingen zijn doorvertaald tot op individueel niveau *
Onze klanten zijn zonder meer tevreden over de kwaliteit van onze producten en diensten *
Onze standaarden worden na iedere verbetering bijgewerkt *
Tussenvoorraden worden overal minimaal gehouden *
Onze medewerkers zijn competent om de processen goed uit te voeren *
Wij volgen de effecten van ingevoerde verbeteringen *
Wij evalueren dagelijks/wekelijks/maandelijks/jaarlijks *
Wij hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan *
Onze doelstellingen zijn SMART (specifiek / meetbaar / acceptabel / realistisch / tijdgebonden) *
Geef per stelling aan in welke mate dit geldt voor jullie organisatie.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png pdf.