Hoe lean is uw organisatie?

Veel organisaties passen lean management al succesvol toe. Wilt u weten hoe u als organisatie op de 8 centrale lean thema’s scoort? Vul onderstaande vragenlijst in, dat duurt ongeveer 10-15 minuten. U ontvangt dan van ons het resultaat van uw huidige lean positie ten opzichte van de ideale lean organisatie. Zo ziet u in één oogopslag op welke thema’s u nog een verbeterslag kunt maken.

Onderstaand ziet u een voorbeeld hoe de grafiek eruit komt te zien.

Een ideale lean organisatie heeft altijd tot doel om zich verder te verbeteren en te ontwikkelen: er is altijd ruimte om te verbeteren. Vandaar dat de ideale lean organisatie zichzelf nooit een 100% score zal toekennen.

LEAN vragenlijst

Geen idee / weet ik nietHelemaal NIET waarEen beetje waarBijna helemaal waarHelemaal waar
Wij weten wie onze klanten zijn en welke waarde wij toevoegen
Afwijken van de standaard wordt niet geaccepteerd
Processen worden geanalyseerd op en door de werkvloer
Onze planningen zijn gericht op een gelijkmatige verdeling van de werklast/werkcapaciteit
Problemen worden opgelost op en door de werkvloer
Op ieder niveau in onze organisatie weten wij wat er aan de hand is (transparantie)
Wij mogen fouten maken als we er maar van leren
Onze doelstellingen zijn een afgeleide van de doelstellingen van de organisatie
Iedereen weet dat alles wat hij doet waarde moet toevoegen voor onze klanten
Wij gebruiken standaarden (procedures, werkwijzen) in onze organisatie
Het vraagritme van de klant is de hartslag voor al onze processen
Wij weten wanneer wij een afwijkende hoeveelheid werk hebben en sturen daarop
Klachten zijn een trigger om problemen te signaleren
Wij grijpen pas in als we begrijpen hoe het systeem functioneert en presteert
Wij worden regelmatig opgeleid
Individuele doelstellingen zijn onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan
Wij voeren regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit
Onze medewerkers ontwikkelen gezamenlijk hun standaarden
Omschakeltijden minimaliseren is een permanente uitdaging voor de organisatie
Beschikbaarheid van apparatuur en/of ICT systemen is geen belemmering
Oplossen van problemen is team-werk
Wij kennen onze prestaties en verstoringen door gebruik te maken van visuele hulpmiddelen
Wij leren van onze fouten door ze met elkaar te bespreken
Voor iedereen is helder welke bijdrage hij/zij levert aan het (team) resultaat
Wij betrekken onze leveranciers in ons kwaliteitsysteem
Onze standaarden beschrijven de op dit moment beste werkwijze
Onze processen kennen weinig verspilling
Wij zijn gericht op het realiseren van constante kwaliteit van onze output
Voordat wij oplossingen bedenken weten wij wat het echte probleem is
Wij hebben voortgangsrapportages op acties/implementatie van verbeteringen
Wij geven en ontvangen feedback van elkaar
De organisatiedoelstellingen zijn doorvertaald tot op individueel niveau
Onze klanten zijn zonder meer tevreden over de kwaliteit van onze producten en diensten
Onze standaarden worden na iedere verbetering bijgewerkt
Tussenvoorraden worden overal minimaal gehouden
Onze medewerkers zijn competent om de processen goed uit te voeren
Wij volgen de effecten van ingevoerde verbeteringen
Wij evalueren dagelijks/wekelijks/maandelijks/jaarlijks
Wij hebben een persoonlijk ontwikkelingsplan
Onze doelstellingen zijn SMART (specifiek / meetbaar / acceptabel / realistisch / tijdgebonden)
Geef per stelling aan in welke mate dit geldt voor jullie organisatie.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png pdf.