Duurzaam ondernemen

Hoe gaat u binnen uw organisatie om met duurzaam ondernemen en circulaire economie? De business case dat duurzaam investeren ook meetbaar positieve resultaten oplevert, is al talloze male geschreven. Er is een groeiend besef dat veel uitdagingen op het gebied van duurzaamheid niet solo door een onderneming, instelling of overheidsorganisatie opgelost kunnen worden: stakeholders hebben met elkaar een duurzaamheids-opgave in te vullen. Rijnconsult is sterk in het verbinden van de maatschappelijke belangen en de economische waarde.

Duurzaam ondernemen is wat ons betreft gericht op toekomstbestendig ondernemen. Wij stellen de missie van uw onderneming centraal (Leiderschap), realiseren waardetoevoeging door procesoptimalisatie (Lean) en betrekken klanten en stakeholders bij strategie (Ketensamenwerking). Een gedegen kennis van de sector is dus noodzakelijk. Wij hebben al veel opdrachten succesvol afgerond in de real estate, agrifood, zorg, overheden en maatschappelijke organisaties.

Wat levert duurzame groei op? 

- een verbeterde medewerker tevredenheid, 
- een groeiend marktaandeel, 
- gunstigere financieringsvoorwaarden
- betere beheersing reputatie risico’s

Diensten duurzaam ondernemen en circulaire economie

Rijnconsult heeft een samenhangend aanbod wat u stap voor stap of modulair kunt doorlopen.

Rijnconsult leestip

Ruim 20 jaar geleden startten de eerste marktgerichte ketens in de agrifood. De pioniers hebben de gewenste...
Door:
Gerrit van Doorn