Loopbaantraject met gratis coaching voor 45plus!

Nu met gratis coachingsgesprekken voor 45-plus!

Duurzame inzetbaarheid is bij veel bedrijven hot topic en dat is niet voor niks. Een optimale verbinding tussen mens, werk en organisatie leidt tot grote betrokkenheid van medewerkers en betere resultaten.

Wij bieden programma’s voor premobiliteit, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, reorganisaties en mobiliteit. Zo worden medewerkers gestimuleerd en geïnspireerd zich te ontwikkelen en in beweging te komen. Doel is dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt. Wij bieden maatwerk advies op individueel, team en organisatieniveau.


Loopbaanadvies; Een leven lang leren 

In de continue veranderende omgeving, snelle ontwikkelingen op gebied van digitalisering zijn ook  succesfactoren in verschillende rollen en posities aan veranderingen onderhevig. Met meer dan 30 jaar ervaring in werving- en selectie, weten wij als geen ander hoe belangrijk het is om jezelf te blijven ontwikkelen. Het vermogen om je zelf goed te kennen en zo richting te geven aan jouw eigen ontwikkeling helpt je om gelukkig en vitaal in je werk te staan.

Het doel van loopbaan coaching is ondersteuning te bieden bij het sturing en richting geven aan de eigen loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats op basis van individuele gesprekken tussen kandidaat en loopbaanadviseur. Dit kan eventueel worden uitgebreid met een loopbaanscan of loopbaan oriënterend assessment aan de start van een traject.

Ook kan er een aanvulling nodig zijn door een fase van heroriëntatie op de arbeidsmarkt en kan het netwerk en expertise van onze werving en selectie adviestak van Rieken & Oomen worden betrokken. Een loopbaanadviestraject levert het volgende op;

- inzicht in wat motiveert en energie geeft, drijfveren, maar ook wat demotiveert.
- inzicht in talenten, kwaliteiten en minder sterke kanten.
- zicht op wie je bent, wat je wilt en wat je kan.
- hervinden van plezier en passie in het werk.
- je creëert nieuwe ambities en boort nieuwe energie aan.
- perspectief op verdere ontwikkeling in jouw loopbaan en concrete stappen hierin zetten.
- regie op jouw loopbaan.
  

Subsidie voor loopbaancoaching 

In het kader van een leven lang leren, vitaal en gelukkig aan het werk zijn en blijven, biedt de overheid aan werkende (min. 12 uur per week) 45-plussers een subsidie aan voor een 3-tal gesprekken. Je kunt je via ons aanmelden en deze subsidie wordt geregeld door onze loopbaanadviseurs en coaches.

Neem de regie op je persoonlijke ontwikkeling in eigen hand en ontdek nieuwe loopbaanmogelijkheden. Hoe maak je optimaal gebruik van je capaciteiten, je plezier en energie? En wat is je ontwikkelplan om op langere termijn voor zowel jezelf als je werkgever toegevoegde waarde te blijven bieden? Hoe zorg je ervoor dat je vitaal en met plezier blijft werken?

Fase 1. Voorbereiding en analyse

 • Specifieke contextanalyse van de organisatie en aandachtspunten.
 • Intake met organisatie en /of  deelnemer.
 • Loopbaanscan of loopbaanassessment – afhankelijk van jouw vragen en wensen kan een vertrekpunt voor jezelf inzichtelijk worden gemaakt. Dit helpt je jouw kompas te richten en doelstellingen te bepalen in dit traject.

Fase 2. Een krachtig en persoonlijk loopbaanprogramma

 • 3 coaching sessies gericht op jouw loopbaanvragen
 • Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik?
 • Biografisch interview
 • Verdieping op voorkeurstijlen, drijfveren, talenten
 • Directe en tussentijdse feedback van de loopbaan coach/adviseur
 • Taken en opdrachten; leren door in de praktijk te experimenteren en te reflecteren op eigen optreden.
 • De mogelijkheid voor een individuele of groepstraining ( min 3 deelnemers) gericht op leidinggeven behoort  ook tot de mogelijkheden
 • Evaluatie traject en uitkomsten; maak je zelf een persoonlijk leerplan

Fase 3 Ontwikkeling en borging

 • Mocht je behoefte hebben aan meer ondersteuning bij je verdere loopbaanstappen of bij heroriëntatie op de arbeidsmarkt dan kun je hierin ook begeleiding krijgen.
   

Wat is je investering?

Op basis van jouw vraag wordt een maatwerktraject opgesteld. De mogelijkheden en kosten voor loopbaanassesments zijn hieronder weergegeven. 

Fase 1:
- Een loopbaanscan met rapportage (drijfveren, persoonlijkheid, carrière waarden) en terugkoppeling; 500 euro excl. btw of:
- Volledig loopbaan assessment; 1.500 euro excl. btw.( volledig assessment met capaciteiten onderzoek, persoonlijkheid vragenlijsten, carriere waarden, oefenen met praktijksimulaties en persoonlijk adviesrapport).
 
Fase 2: 
- De module Ontwikkeladvies 45+ duurt 1 maand en die krijg je er kostenloos bij! De rijksoverheid stelt een subsidie beschikbaar aan alle medewerkers van 45 jaar en ouder om het volledige bedrag vergoed te krijgen. Wij regelen de deze aanvraag volledig voor je, zodat jij je kan richten op de inhoud van het traject. Klik hier voor de voorwaarden van de overheid voor deze regeling>> Val je niet binnen deze regeling, dan kost dit traject 600 euro excl. BTW.  

Fase 3: 
- Afhankelijk van de voorgaande stappen en verdere behoefte, kunnen we je extra begeleiding bieden. 

Voor wie is de gratis loopbaancoaching?

 • Je bent 45 jaar of ouder
 • Je werkt gemiddeld minimaal 12 uur per week
 • Je wilt beter zicht krijgen op wat je kunt en wilt en wat je mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt
 • Je wilt je kansen op de arbeidsmarkt vergroten door het versterken van je profilering

Als je werkloos bent, je werk wegens ziekte niet meer kan doen of al een ontslag-/reorganisatieregeling voor jou van kracht is, dan kom je niet in aanmerking voor dit traject.

 

Meer weten?

Voor meer informatie neem contact op met Myrthe van Beek via 0610785642 of stuur een mail naar myrthe.vanbeek@rijnconsult.nl Wij helpen je graag om nieuwe stappen te zetten in je loopbaan.