Omgevingswet: casus

Klantvraag

De klant vroeg om een strategisch organisatieadviseur die kan ondersteunen bij en adviseren over opzet en uitvoering van het programma Omgevingswet. Aandachtspunten die we meekregen:

- Structuur
- Houding en gedrag
- Inrichting proces
- Financiën
- Competenties
- Raadskanteling

Aanpak

Samen met de opdrachtgever hebben we een programma ontwikkeld, waarin aandacht is voor bovengenoemde aspecten. Naast deelprojectgroepen gericht op bijvoorbeeld ICT en Procesinrichting, hebben we een zogenoemde leeromgeving ontwikkeld.

Die leeromgeving kent verschillende sporen. Het eerste spoor heet Leren van elkaar. Medewerkers hebben zelf cases aangereikt. In raads- en collegetrainingen en werksessies met medewerkers kon iedereen aan de hand van deze praktijkvoorbeelden ontdekken wat het betekent om te werken in ‘de geest van de omgevingswet’. Het tweede spoor heet Leren in het werk. De omgevingsvisie en bijvoorbeeld de verschillende werkprocessen, pakken we zoveel mogelijk op volgens de gedachte uit de omgevingswet. Ook is er een pilot onder de crisis- en herstelwet uitgevoerd. Dit onder het motto: je leert niet alleen in het klaslokaal, maar je leert vooral van elkaar en je leert door te doen.

Resultaat

Doel is dat de gehele gemeente op tijd ‘omgevingswetproof’ is: niet alleen op de ‘harde’ aspecten (beleid en visie, processen), maar ook op de ‘hardnekkige’  dimensie (houding en gedrag, leiderschap). Het (tussen)resultaat is dat er een stevig programma staat, dat de organisatie en het bestuur nu al helpt om zich voor te bereiden op de Omgevingswet.

BAR