Sociaal Domein - hoe kan het beter? Wrap-up seminar 13 juli 2020

Gezamenlijk invulling geven aan het sociaal domein. Dat is de opgave waar gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en cliënten nu en komende jaren voor staan. Er wordt hard getimmerd aan de weg door betrokken mensen maar de praktijk blijkt uitdagender dan gedacht. Gebrekkige organisatie van processen en samenwerking leiden tot frustraties bij zorginstellingen, kostenstijgingen bij gemeenten en met name tot cliënten die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.Hoe doorbreken we de patronen die effectieve keten- en netwerksamenwerking in de weg lijken te staan en hoe zorgen we ervoor dat de cliënt écht centraal staat? Diederik Hommes, Ingrid Widdershoven en Ilya Soffer deelden tijden het webinar van 13 juli hun visie en ervaringen op het onderwerp.

De visie van de sprekers

Dat het sociaal domein niet een abstract thema is over processen en netwerken maar een thema dat juist raakt aan de mensen die dichtbij ons staan blijkt uit het verhaal van Diederik Hommes, organisatieadviseur bij Rijnconsult. Tijdens zijn zoektocht naar passende zorg voor een familielid stuitte hij op vele beren op de weg. Dat hulpverleners het beste voor hadden daar twijfelt Diederik niet aan. Maar na acht jaar en 48 verschillende hulpverleners en instanties te maken hebben gehad, blijft een ongemakkelijke constatering.

Ingrid Widdershoven, bestuurder bij de zorginstelling de Koraal Groep vertelt hoe belangrijk het is om een gezamenlijke taal te hebben. ‘Te vaak gaan we er vanuit dat we hetzelfde bedoelen. Maar vaak blijkt dat in de praktijk niet het geval'. Haar devies: neem een kijkje in elkaars keuken, ga bij elkaar op stage, investeer in een gezamenlijke taal. Alleen zo kunnen we elkaars werelden beter begrijpen en tot betere samenwerking komen.'

Tot slot het betoog van Ilya Soffer, directeur bij ieder(in) Netwerk, een zorginstelling voor mensen met een mentale of fysieke beperking. De herkenbaarheid van de problematiek delen we allemaal. Maar wat is dan de oplossing? Haar credo: 'de sleutel voor de verandering heb je zelf in handen. Begin, zoek medestanders en verander met kleine stapjes! Wees die éne die het anders doet.' In de succesverhalen die we horen is één constante aanwezig, namelijk één persoon die in weerwil van het systeem op eigen kracht een doorbraak realiseert. En met deze opdracht in het hart gesloten gingen de deelnemers naar de Break-out sessies.
 


Hoe kunnen we het Sociaal Domein beter invulling geven?

Uit deze break out sessies zijn de volgende suggesties ter verbeteringen gekomen die wij graag delen:

  • Stoppen met de verantwoording op het systeem en op de inspanning, starten met verantwoording op de uitkomsten
  • Medewerkers met lef selecteren die zich niet door regels laten inkaderen, maar die binnen de mogelijkheden die er zijn toch op zoek gaan naar ruimte en oplossingen 
  • Zoek medestanders binnen organisatie(s) om een beweging te creëren i.p.v. in je eentje ten onder te gaan in systeem-machteloosheid
  • Zorg dat de cliënt in het DNA van de organisatie zit zodat je als organisatie écht kan luisteren worden en maatwerk leveren het uitgangspunt is
  • Een “chief listening officer”, iemand op directieniveau in de organisatie die er voor zorgt dat de individuele omstandigheden en wensen van de cliënt in het werkproces een plek krijgen  
  • Samenwerking vanuit visie en intrinsiek beleven en vormgeven tot op de werkvloer
  • Bewustwordingsevenementen vaker houden en op een meer lokale schaal organiseren
  • Kennis vooraan in de keten plaatsen, gemeenteaanbieders zouden écht kennis moeten hebben over complexe zorgvragen
  • Ga verder dan gemeenten en zorgaanbieders, betrek ook andere stakeholders zoals woningbouwcoöperaties

meer weten contact

 
Of lees meer over onze visie op het sociaal domein >>