Binnenlands Bestuur

Als de buitenkant complex is, moet de binnenkant overzichtelijk en eenvoudig zijn

Inwoners verwachten van hun lokale overheid een kwalitatief goede, snelle en betrouwbare dienstverlening. Nieuwe taken vragen om besturen en samenwerken op andere schaal dan voorheen.

Overheden stellen niet langer de regel, maar ‘de bedoeling’ centraal en willen aan de hand van opgaven ‘van buiten naar binnen’ werken. Dit gaat gepaard met onder andere transities in het sociale en ruimtelijk domein, nieuwe vormen van samenwerking of juist verzelfstandiging en andere verantwoordelijkheden en werkwijzen.

Kortom, grote uitdagingen die vragen om slimme en effectieve antwoorden. Rijnconsult helpt gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en uitvoeringsorganisaties bij het formuleren van antwoorden. 

Samenwerking in ketens & netwerken

Organisatie

Individu

leafletBB