Fusies in de zorg

De weg naar een fusie kan complex zijn. Wij zien fusies slagen als het voor beide organisaties goed klinkt, goed voelt en als de fusieorganisatie van toegevoegde waarde is. We werken vanuit de gedachte dat de fusieorganisatie al bestaat om een zo ideaal mogelijk resultaat te behalen: van A naar B op de manier van B. We betrekken dit met name op gedrag en interactie tussen de (medewerkers van de) organisaties. Met als resultaat een Raad van Bestuur waar sprake is van vertrouwen en waarin de basis ligt voor gezamenlijke besluitvorming. Ook zijn de organisaties goed voorbereid op de komende fusieorganisatie en de medezeggenschapsorganen en belangrijke sleutelspelers zijn betrokken bij het proces. 


Meer informatie: