Kwaliteit van zorgpaden verbeteren

De patiënt komt binnen, en dan …? Is de zorgvraag van de patiënt en het aanbod van de organisatie op elkaar afgestemd? En gaat de patiënt uiteindelijk, gezien zijn omstandigheden, tevreden naar huis? Kortom, hoe loopt het zorgpad gezien vanuit de patiënt en is dat pad voor zowel patiënt als organisatie en zorgverlener optimaal? Werken de zorgverleners die met de vraag van de patiënt bezig zijn optimaal samen? Met deze vragen zijn we met klanten aan de slag. Kijken vanuit een lean perspectief (procesoptimalisatie) én kijken vanuit de bril van samenwerking (multidisciplinair) leidt op korte termijn tot snellere zorg voor patiënten, betere kwaliteit van zorg en meer ademruimte voor zorgverleners.

Ketenzorg

Naast optimalisatie van de processen en zorgpaden binnen een organisatie is goede aansluiting met de voor- en achterkant van het proces gewenst. Vanwaar komt de patiënt? En waar gaat de patiënt naartoe? Is de overdracht snel, is de informatie vanuit de ketenpartner volledig, zijn afspraken geborgd? Ketenzorg vraagt om samenwerkingsvaardigheden, om goede borging van afspraken op meerdere niveaus en om een zakelijke fundering van die samenwerking.

Wij begeleiden bij het implementeren van zorgpaden, van ketenzorg, als projectleider of als interim manager. Wij leveren advies voor concrete verbeteringen en/of gaan aan de slag met het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Meer informatie?