Onderwijs

Binnen het onderwijs zijn wij actief op het brede terrein van management- en organisatievraagstukken. Wij ondersteunen instellingen bij het formuleren van hun strategie, vertalen dit naar slimme samenwerkingsverbanden en brengen efficiency in complexe processen. Wij sturen op resultaat, implementeren met uw mensen, zorgen voor beweging en gedragen kwaliteit. Zodat het onderwijs weer centraal komt te staan. Op vijf terreinen helpen wij scholen (PO, VO, MBO, HBO) en universiteiten (WO):

Samenwerking in ketens & netwerken

Organisatie

Individu

ROI

Sinds 2014 hebben we specifiek voor ICT-vraagstukken in het onderwijs een aparte adviestak opgericht. Rijnconsult onderwijs en ICT werkt met onderwijsprofessionals aan het verhogen van de motivatie van leerlingen, studenten en docenten, aan het slimmer organiseren van het onderwijs (efficiency) en aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Ict wordt hierbij als belangrijk hulpmiddel ingezet.
>> bekijk de website voor meer informatie