Regionale samenwerking Agri & Food

Het succes in de agri en food sector wordt steeds meer versterkt door de regio waarin zij actief zijn. Daartoe is samenwerking van stakeholders in de regio (ondernemingen, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties) essentieel, om te zorgen voor economische welvaart, werkgelegenheid en een aantrekkelijke regio. De eerste stap daarvoor is de bereidheid om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en een gedeelde visie op de toekomst van de regio.

Download de leaflet voor meer informatie en bezoek onze pagina over Ketens en Netwerken