Zorg

Bevlogen in de zorg

De druk op de zorg is en blijft hoog. Veelal werken mensen vanuit een passie in de sector, maar de uitdagingen zijn groot: meer cliënten, minder medewerkers, hogere eisen, minder budget per cliënt. Deze uitdagingen vragen om slim organiseren en samenwerken. Maar ook om een heldere strategie, een daadkrachtige besturing, goede processen, werkende zelfsturing en een prettige leiderschap en cultuur. Wij sluiten aan bij de uitdagingen in de zorg zelf, maar hebben ook ervaring bij zorgverzekeraars, medtech en binnen de farmaceutische wereld. Uiteindelijk is het in de breedte van de zorg waar we het verschil kunnen maken!

Typische klantvragen

  • Hoe kunnen we onze strategie vernieuwen?
  • Hoe kunnen we onze strategie implementeren?
  • Welke besturingsvorm en inrichting past het best bij onze organisatie?
  • Hoe kunnen we beter samenwerken in de keten en binnen onze netwerken?
  • Waar kunnen we bezuinigen?
  • Hoe komen we verder met zelfsturing?
  • Hoe gaan we van zelfsturing weer terug naar een passend managementmodel?
  • Waar kunnen we bezuinigen of een efficiencyslag maken?

Visie: Altijd in ontwikkeling

De zorg is een prachtige sector, maar soms een lastige. De passie voor de cliënten en de bewoners is schitterend, maar gaat soms verder dan dat de budgetten mogelijk maken. Rijnconsult helpt de zorgsector verder in hun ontwikkeling. Landelijk zien we dat de sector hard aan het verbeteren is, domein overstijgende samenwerkingen worden opgezocht, nieuwe innovaties en technologieën worden geadopteerd, nieuwe bekostigingssystemen worden gezocht en gevonden en zorgorganisaties profileren zich beter. Ook gaat de zorg naar zelfsturing en weer terug. Tegelijkertijd blijven de inkomsten krimpen, de zorgvraag neemt toe en de echte optimalisaties lijken achter te lopen op deze ontwikkelingen.

Om te slagen is een passende en gedragen strategie nodig, moeten effectief de juiste domein overstijgende samenwerkingen worden opgezocht en moeten we nog meer efficiency opzoeken. De snelle ontwikkelingen vragen om pragmatische oplossingen: dit vraagt veel van de mensen, het leiderschap, besturing en inrichting.
 

Het resultaat

1. Pragmatisch en concreet
Wij maken complexe situaties op een pragmatische manier breed begrijpelijk. Goed onderbouwd, maar praktisch weergegeven. Zo nemen we gemakkelijk de hele organisatie mee.
 
2. Dichtbij de praktijk
Wij zijn het gewend op verschillende niveaus en in verschillende sectoren te werken. Wij begrijpen de dynamiek die de zorg zo uniek maakt, en verbinden mensen.
 
3. Kennis vanuit verschillende sectoren
Doordat wij veel meemaken binnen het maatschappelijke middenveld maar ook binnen het bedrijfsleven, zijn we in staat verschillende perspectieven in te brengen. Prikkelend, maar effectief. 
 

Diensten

zorg leaflet