Zorg

Bevlogen in de zorg

Het zijn bijzondere tijden voor de zorg. De druk op alle instellingen was al groot en door Corona staat nu alles op scherp. Gelukkig gaat dit gepaard met een herwaardering voor het werk dat wordt verricht. De uitdagingen vragen om slim organiseren en samenwerken. Vragen waar wij aan werken zijn onder andere: hoe kunnen we verstandig bezuinigen, welke vorm van zelfsturing past ons, kunnen we ons werk handiger inrichten, hoe ontwikkelen we het leiderschap en de cultuur door. Ook zijn we betrokken bij het (hernieuwd) formuleren van de strategie, soms gebaseerd op een Corona stress test. Dit alles staat in toenemende mate in het perspectief van meer samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie heen. Misschien is dit laatste wel de positieve bijwerking van de huidige crisis: we ervaren dat we best in de regio kunnen samenwerken!
 

Samenwerking in ketens & netwerken

Organisatie

Individu

  

zorg leaflet