Zorg

Bevlogen in de zorg

Van zorgaanbieder naar zorgvrager, van tweede lijn naar eerste lijn en van zorginstelling naar gemeente. Deze verschuivingen hebben een behoorlijke impact op organisaties die actief zijn in het zorgveld. Wij zijn bevlogen om met onze opdrachtgevers te werken aan deze uitdagingen. Want voor Rijnconsult gaat zorg over de essentie van het leven: over erkenning en respect voor ieder mens, over angst en liefde, over leven en dood. Wij zijn ons er terdege van bewust dat de impact van verandering veel groter is als deze over de grens van de eigen organisatie heen gaat. Samenwerking is het devies!

Wij leveren advies, training en begeleiding en vervullen interim en vaste functies door werving en selectie, waaronder ook assessments.

Gezondheidszorg consultancy


zorg leaflet