Visie op leren

HR onderzoeken geven aan dat opleiding, training en talent ontwikkeling een hoge prioriteit hebben. En mensen vinden het fijn om te leren en te ontwikkelen. We leren het meest in het dagelijks werk. Dat vraagt om de bereidheid en de motivatie om te willen leren en veranderen.  Met onze klanten creëren we een leeromgeving die uitgaat van de motivatie van de medewerkers en die leren op de werkplek ondersteunt. De 70-20-10 formule is daarbij ons uitgangspunt:

  • 70% van wat u leert, leert u in de praktijk
  • 20% leert u door begeleiding
  • 10% leert u in trainingssituaties

Dit maakt dat onze leertrajecten zo zijn ingericht dat:

  • Persoonlijke prestatie en ontwikkeldoelen leidend zijn.
  • Efficiënt en effectief wordt omgegaan met klassikale trainingen. Inzet van een digitale leeromgeving helpt daarbij.
  • Mensen van elkaar leren door middel van intervisie, collegiale coaching en training en bijvoorbeeld mentorschap.
  • Er vooral in de dagelijkse praktijk wordt geleerd door on-the-job begeleiding bij de toepassing in de praktijk, elkaar opleiden en trainen, situatie of incident evaluaties, ‘online’ feedback op houding, gedrag en bekwaamheid, etc.
  • Borging van het geleerde integraal is ingebouwd in het ontwerp en de uitvoering van de leer- en ontwikkelactiviteiten. Leidinggevenden hebben daarbij vooral een stimulerende en faciliterende rol.
  • En, dat een leertraject altijd in coproductie met de klant wordt vormgegeven.

opleiding