Management Development Agri & Food

Rijnconsult ontwikkelt Management Development (MD) trajecten altijd samen met u als klant. We brengen onze kennis en ervaring in, u de context en uw eigen organisatiedynamiek. Leiderschap moet ondersteunen om uw strategie te realiseren in de Agri & Food sector.

Onze overtuiging is dat je pas leiding kunt geven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf. Daarom zijn veel MD-programma’s opgebouwd in vier fasen: van leiding geven aan jezelf tot aan leiding geven aan anderen, organisatie en uiteindelijk de keten.

Meer informatie?

MD

Cases
Leergang bestuurders coöperatie ZON

De opdracht:

Bestuurder zijn in een coöperatie betekent omgaan met dilemma’s. Dit vergt inhoudelijke vaardigheden en persoonlijk leiderschap. In de kern raakt dit de opdracht van ZON aan Rijnconsult. In een periode van een half jaar hebben 11 leden van ZON met elkaar een intensieve leergang doorgemaakt. Vaardigheden en persoonlijk leiderschap, zijn aan de hand van de praktijk van alle dag ontwikkeld. De deelnemers hebben eigen inzichten in de vorm van cases aan Bestuur en Directie gepresenteerd.

Het resultaat:

Deelnemers zijn sterk gegroeid in het omgaan met dilemma’s. Een sterke kennisuitwisseling en verrijking heeft plaatsgevonden tussen de verschillende productgroepen. Door deelnemers is actief binnen hun productgroepen –met steun van groepsleden– een eigen ontwikkelingstraject gestart. De deelnemers hebben in 3 cases praktische aanbevelingen gedaan aan Bestuur en Directie.

Het inzicht:

Persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden ontwikkel je door te doen; de diepte in te gaan en persoonlijk te worden. Deelnemers hebben ervaren dat openheid veel oplevert. Door met elkaar aan de slag te gaan, blijkt veel meer bewegingskracht gemobiliseerd te worden, dan men zelf aanvankelijk dacht.

Specialisten

Afbeelding
Pieter Rop
Pieter Rop
Afbeelding
Martina Petrus
Martina Petrus