Dr. ing. Marcel Noordhuis

Ik ben gefascineerd door vraagstukken die te maken hebben met het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen organisaties. Om opdrachtgevers nog beter te kunnen adviseren, heb ik de afgelopen jaren uitgebreid wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de prestatiedoorbraken die mogelijk zijn door de toepassing van ketensamenwerking (zie ook mijn weblog). Het is mijn uitdaging om de nieuwste inzichten uit de wetenschap te vertalen naar de praktijk en deze hands-on toepasbaar te maken voor opdrachtgevers. In dit proces adviseren we onze opdrachtgevers met vraagstukken rondom strategiebepaling, de vertaling daarvan naar de organisatie en spelen we graag een rol bij de implementatie. Uiteindelijk zal een goed samenwerkingsverband leiden tot prestatieverbetering op de dimensies tijd, geld en kwaliteit.

Geniet van

Ontdekken van nieuwe inzichten en deze werkend krijgen, het geven van lezingen en colleges, goede uitdagende en verdiepende gesprekken zowel met opdrachtgevers als prive. Daarnaast kan ik erg genieten van zeilen (wind, spektakel en frisse lucht), skieeen (snelheid, zon, en mooie omgeving), en klussen in en om mijn huis (en dan met name wanneer de klussen klaar zijn J ). Daarnaast natuurlijk van mijn dochter, mijn vrienden, familie en collega’s.

Mijn talent

Naast mijn uitgebreide bedrijfskundige kennis heb ik een specialisatie opgebouwd rondom vraagstukken die te maken hebben met de implementatie van ketensamenwerking. U kunt hierbij denken aan:

  • Hoe organiseren we de fusie van belangen (hoe kunnen we door samenwerken een win-win creëren)
  • Hoe organiseren van vroege betrokkenheid van partners (incl. partnerselectievraagstukken),
  • Hoe gaan we een cultuur van continu verbeteren (lean) in onze organisatie implementeren,
  • Hoe definieren we onze KPI’s en hoe gaan we prestatiesturing, monitoring/benchmarking organiseren,
  • Op welke wijze krijgen we de organisatie (onze mensen) mee met de veranderingen die we nastreven,
  • Welk (collectief) incentive systeem past het beste bij de doelstellingen die we nastreven.

Mijn publicaties