Johan Sinnema

De rode draad in mijn (werkende) leven is ontwikkeling van mensen, teams en organisaties. Bij deze ontwikkelingen is het samen vorm en richting geven vanuit verbinding, vertrouwen en vakmanschap steeds mijn uitgangspunt. Ik vertrouw hierbij op de eigen inhoudelijke kennis, ervaring en expertise (vakmanschap) van medewerkers ongeacht de hiërarchische positie. Zij mogen daarbij vertrouwen op mijn kennis en expertise van (organisatie)ontwikkeling. Dat medewerkers direct invloed hebben op het ontwikkelproces is logisch. Wat mij betreft is het zelfs een voorwaarde voor het creëren van eigenaarschap en betrokkenheid bij hen die de ontwikkeling moeten doormaken en gaan realiseren. En daarmee dus ook een voorwaarde voor krachtige en duurzame resultaten.

Geniet van

De momenten waarop medewerkers, teams en organisaties in co-creatie stappen zetten in de door hen gewenste richting. Er is waardering voor de kwaliteiten en talenten van alle individuele medewerkers en respect en aandacht is voor elkaars valkuilen en uitdagingen. Medewerkers worden daadwerkelijk ingezet op hun kwaliteiten, er is aandacht voor hun ontwikkeling en systemen, processen en stijlen van leidinggeven zijn complementair hieraan. Dit alles met als doel het vergroten van het medewerkersgeluk én het effectief bereiken van de gestelde organisatiedoelen. Zo vergroot ik mijn eigen geluk door naast mijn werk regelmatig hard te lopen, op de golfbaan te staan of dingen te ondernemen met mijn gezin. Ik stel hierbij ook zeker doelen en de belangrijkste daarvan is gezelligheid en ontspanning.

Talent in

Betrokken, verbindend en mensgericht, inlevingsvermogen, communicatief vaardig, resultaat- en klantgericht, win-win kwaliteitsbewust, organisatiesensitief, proactief, samenwerkend en coachende managementstijl.

Ik zet deze talenten in tijdens advisering en begeleiding bij organisatieontwikkeling, teamontwikkeling richting meer verantwoordelijkheid nemen en resultaatgericht werken. Mijn netwerk zit met name bij Woningcorporaties.