Case: Zelfsturing en weer terug

De opdracht

Een instelling voor mensen met specifieke meervoudige beperkingen heeft een paar jaar geleden een vrij stevige vorm van zelfsturing ingevoerd. Formeel was er naast de bestuurder nog maar één manager. Vraag aan Rijnconsult was het model te evalueren en mee te werken aan oplossingen voor gesignaleerde knelpunten. Deze vraag is door een serie interviews, een medewerkerbijeenkomst met onder andere dialoogmappen en een aantal workshops opgepakt.

Het resultaat

De levendige discussies tussen de collega’s vanuit verschillende teams over dit thema is al een resultaat op zich. Daarnaast is er een beperkte structuuringreep gedaan onder de titel: ‘van coach en manager naar coachend managen.’ Met andere woorden er is een breder team aan de top van de organisatie gevormd. Daarnaast is gedefinieerd waar een goed functionerend team aan moet voldoen en zijn er routines gevonden om over de grenzen van de teams het werk handiger te organiseren.
 

Het inzicht

Deze klant handelt in vergelijking met andere instellingen heel erg cliëntgericht. Toch was de constatering dat bij het investeren in zelforganisatie er onbedoeld is geïnvesteerd in een interne oriëntatie. Het team rondom een cliënt is namelijk een heel ander team dan het team van de woning, de dagbesteding, de huishoudelijke dienst of van de ambulante begeleiding. Voor de cliënt is er een samengesteld team, waar vaak ook nog mensen van buiten aan deelnemen. Belangrijkste inzicht is dat dit niet de bedoeling kan zijn en dat de bijwerkingen die dit oplevert op andere manieren moeten worden ondervangen.