Visie ontwikkelen - The blended way

Wat verbeeld jij je wel niet?

Verbeelding van de ‘WHY’ of het waartoe we iets ondernemen doet er toe. Verbeelding heeft de neiging zich te manifesteren. En wie wil dat nou niet? We hielpen een zorginstelling, een onderwijsinstelling, een fabriek en een gemeente op deze manier. Juist in deze tijd is er ruimte om, door ons begeleidt, samen te werken aan visie- en planontwikkeling. Daar steeds live voor samenkomen is niet nodig.

Het is heel goed mogelijk samen visie te ontwikkelen in een blended opzet:
- Digitale workshops met samen brainstormen via Miro;
- Individuele interviews en bijdragen;
- Meetekenen door een tekenaar;
- Verslaglegging door Rijnconsult;
- Coronaproof ontmoeten om opbrengst te doorleven en het succes te vieren.

Klantvragen

-We vormen twee diensten in een ROC en willen een gezamenlijke visie op dienstverlening;
-We willen een visie op organisatie ontwikkeling en leiderschap op middenkader niveau;
-We willen een visie op Samen Verbeteren dit jaar implementeren.

Ons aanbod

Wij zorgen voor een bewezen proces van aanpak en begeleiden het proces:

1. Met klant verkennen van de ontwikkelvraag en de gewenste opbrengsten;

2. Ontwerpen en voorbereiden van ontwikkelproces (theorie U als basis);

3. Betrokkenen uitnodigen voor startworkshop waarin uitleg doelen en werkwijzen;

4. Aan de slag met de ontwikkeling (digitale workshops, interviews, bijdragen van de deelnemers, visualisatie van wat ontwikkeld wordt door een tekenaar;

5. Bespreken en doorleven van de visualisatie (beeld denken);

6. Samenkomen (corona-proof) om resultaten af te ronden en het succes te vieren met elkaar;

7. Maken van een implementatieplan.

 

Het resultaat

1. Een gevisualiseerd eindproduct

2. Een concreet en hanteerbaar implementatieplan gedragen door de deelnemers

3. Tevreden opdrachtgever en deelnemers
 

Referenties

meer weten contact

Auteur

Afbeelding
Ernst Jan Reitsma
Ernst Jan Reitsma