Ons werk

  • Samen met alle betrokkenen, inclusief klanten, het proces Vergunningverlening Onttrekking Grondwater onderwerp van een waardestroom analyse gemaakt. Juist door de aanwezigheid van niet vergunningdeskundige klanten, beleidsmedewerkers en ondersteuners een grote verbeterslag gemaakt.

  • Een deelgemeente van ca. 150.000 inwoners had een roerige tijd achter de rug. Zowel politiek als ambtelijk was er behoefte aan rust binnenshuis. Onze interim gemeentesecretaris zorgde voor hernieuwd vertrouwen, smeedde een nieuw managementteam en bracht ondertussen de financiën op orde.

  • Interim Management

    De vraag die Rijnconsult kreeg van Friesland Campina was de volgende: Vervang tijdelijk het management van de afdeling Quality & Dairy Affairs en draag zorg voor het door ontwikkelen van deze afdeling.

  • Gewoon een voorbeeld van één proces. Bij  het proces ‘aanvragen levensonderhoud’  waren de doorlooptijden te lang en de werkvoorraden te hoog. De doorlooptijd is van gemiddeld 40 dagen naar 13 dagen gegaan met een reductie van administratieve lasten met 40% en de werkvoorraad is gehalveerd.

  • Stimuleren van lean denken en het goed hanteren van de lean ‘tools’ is een. De medewerkers uitnodigen om lean onderdeel van hun werk te maken en hen daarbij te begeleiden blijkt in de praktijk een stukje lastiger.

  • Door een integrale benadering van het onderhoudsproces in de Asset Land,  maar ook door applicatie van Lean tools als Value Stream Mapping, 5S en KaiZen, hebben wij met en op de werkvloer de hoofdprocessen gestroomlijnd, gestandaardiseerd en geoptimaliseerd.

  • 'Waarom ben ik soms zo snel geïrriteerd en hoe kan ik hier mee omgaan?' 'Agenda’s zitten vol: hoe kunnen we toch de tijd vinden om problemen structureel op te lossen?' 'Hoe kan ik ‘nee’ zeggen zonder dat er wordt getwijfeld aan mijn betrokkenheid?' 'Waarom kan een boze collega me zo bezighouden?'
  • Samenwerken moet nut hebben. Want samenwerken lukt het best in je eentje, met anderen maakt het alleen maar lastig. En toch… is het vaak de moeite waard.