Rijnconsult trots op Fruitpact

Duurzaam ondernemen

Rijnconsult trots op Fruitpact

Samenwerken moet nut hebben. Want samenwerken lukt het best in je eentje, met anderen maakt het alleen maar lastig. En toch… is het vaak de moeite waard. Toen wij begin 2007 gevraagd werden om te kijken of we partijen rondom fruit in de regio Rivierenland samen konden laten werken, zagen we kansen. Kansen om een mooi gebied met een mooi product écht op de kaart te krijgen en samen een sprong voorwaarts te maken. Vanuit onze ervaring in andere regio’s zou dat toch ook moeten kunnen in de regio waar we ook nog eens persoonlijk geworteld zijn? Onze rol is die van ‘oliemannetje’, als een ‘spelbepaler zonder sterallures’. We helpen anderen, liefst ondernemers, om te stralen op het podium.

Een mooi overzicht van de dertien ondernemersgedreven projecten in het fruitcluster zijn nu gebundeld in het Fruitpact Magazine. Als adviesbureau hebben wij Fruitpact, een regionale samenwerking in Rivierenland (Betuwe, Maas & Waal, Bommelerwaard) voor alle partijen rondom fruit, nu al meer dan 9 jaar begeleid.  Hans Beenakker, voorzitter van het beleidsspeerpunt Agribusiness van Regio Rivierenland (rechts op foto) kreeg het eerste exemplaar van het magazine uitgereikt door Fruitpact-voorzitter Marc André de la Porte (links op foto). Beenakker: “Fruitpact sluit prima aan bij het voorgenomen beleid van de regiogemeenten, waarbij agribusiness, toerisme, recreatie en logistiek speerpunten zijn.”

Samenwerkingsverbanden in de fruitclusters leveren mooie resultaten op

In het Fruitpact Magazine staan dertien aansprekende projecten beschreven, die de afgelopen vier jaar in het fruitcluster in de regio Rivierenland zijn uitgevoerd. Projecten die zowel energiebesparing betreffen als milieuvriendelijker fruitteelt, maar ook het beleefbaar maken van fruit voor de recreant. Het zijn projecten waar fruittelers en fruitgerelateerde ondernemers de vruchten van plukken.

Op excursie bij de projecten

Ter gelegenheid van het uitbrengen van het magazine gingen fruittelers (ambassadeurs van het Fruitpact), stuurgroepleden en speciale genodigden op excursie langs drie van de projecten die de afgelopen vier jaar met ondersteuning van Fruitpact zijn gerealiseerd. Op de Proeftuin in Randwijk vertelde Henny Balkhoven van Fruitconsult over de resultaten van de praktijkproef met driftarm spuiten, met venturi-spuitdoppen die het verwaaien van gewasbeschermingsmiddelen fors reduceren. Bij fruitteler Wellner in Est namen de bezoekers kennis van de appel Lola, die van boom tot winkelschap gecontroleerd in de markt wordt gezet dankzij een innovatief traceringssysteem. Fruitteler Simon Oostveen uit Maurik deed mee aan een onderzoek naar een duurzame en milieuvriendelijke aanpak van de perenbladvlo, één van de grootste bedreigingen voor de perenteelt. 

Voor Fruitpact faciliteren we drie kernactiviteiten: 

1. We realiseren een bestuurlijk fundament van bestuurders, gevormd door ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Ook wel de triple-helix genoemd. 
2. We jagen projecten aan op onderwerpen die de ondernemers belangrijk vinden. We helpen ze ontwikkelen, proberen er geld bij te vinden en regelen bestuurlijke support. ‘Powered by Fruitpact’ noemen we dat. 
3. We creëren een groepsgevoel, een gevoel van trots op fruit. Dat doen we met nieuwsbrieven, website, bijeenkomsten, presentaties en gesprekken. Want we mogen best (meer) trots zijn op ons fruitcluster. We zijn groot door veelvuldig klein, en daar is niks mis mee, maar je moet het wel vertellen.

En we zien dat het werkt. Maar we weten ook dat we aan de gang moeten blijven, want stilstand is achteruitgang. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Wij faciliteren dat graag.

Het Fruitpact Magazine kunt u gratis downloaden.

Meer weten?

Bel adviseur Frank Engelbart, helemaal thuis in de agri-sector en bevlogen ervaringsdeskundige in de do’s en don’ts van netwerkorganiseren. Ook kunt u contact opnemen met onze adviseur bij Fruitpact Martina Petrus. U kunt ons bereiken op: 030- 298 42 50

Terug