Vitaliteit en veerkracht

Assessments

Vitaliteit en veerkracht

'Waarom ben ik soms zo snel geïrriteerd en hoe kan ik hier mee omgaan?'
'Agenda’s zitten vol: hoe kunnen we toch de tijd vinden om problemen structureel op te lossen?'
'Hoe kan ik ‘nee’ zeggen zonder dat er wordt getwijfeld aan mijn betrokkenheid?'
'Waarom kan een boze collega me zo bezighouden?'
'Ik zou na een drukke werkdag graag sneller mijn hoofd weer ‘leeg’ willen hebben zodat ik aandacht kan schenken aan mijn gezin. Hoe doe ik dat?'
'Ook al slaap ik voldoende, ik wordt soms toch moe wakker.'

In deze snel veranderende maatschappij worden steeds hogere eisen gesteld aan medewerkers. Het lijkt wel of we steeds wendbaarder en flexibelere moeten zijn. Werk en privé lopen soms dwars door elkaar heen. De één geeft dit een gevoel van vrijheid en vindt dit prettig, voor de ander betekent het dat hij/zij het werk nooit echt los kan laten.

Wetenschappelijke basis

Vanaf het 30e levensjaar neemt de energievoorraad van een mens af. Tegelijkertijd nemen eisen toe, zowel privé als in het werk. Het is dus belangrijk om deze energievoorraad tijdig aan te vullen en effectief in te zetten. Een goede energiebalans op zowel het fysieke, emotionele, mentale en spirituele niveau leidt tot optimale resultaten in het werk.  

Rijnconsult biedt het programma ‘Vitaliteit en Veerkracht’ dat zowel individueel als (deels) collectief kan worden doorlopen. We beginnen met het individueel in kaart brengen van je huidige energiebalans op de 4 niveaus door middel van een 0-meting. Vervolgens ga je samen met je vitaliteitscoach analyseren waar jouw energielekken zitten. Je krijgt concrete, praktisch uitvoerbare maatwerk adviezen hoe je energievoorraad zo efficiënte mogelijk te benutten en hoe je energielekken kan voorkomen. Na deze eerste fase kan je vitaliteitscoach je nog 6 maanden begeleiden om je te ondersteunen bij het aanleren en implementeren van je nieuwe gedrag in je dagelijkse routines. Meer informatie>> 

Presteren en herstellen

Dit programma is ontstaan in de wereld van de topsport. De lessen uit de topsport over topprestaties en de wetenschappelijke inzichten daarover zijn vertaald naar een trainingsprogramma voor professionals binnen organisaties. Om optimaal te kunnen presteren is noodzakelijk dat structureel ruimte wordt gemaakt voor herstelmomenten. Vaak verwachten wij professionals dat ze de hele dag door optimaal presteren en kwaliteit leveren.

Resultaten uit het verleden

  • 82 % van de deelnemers ervaart meer energie
  • 74 % van de deelnemers verbetert de communicatie met anderen
  • 72% van de deelnemers heeft meer (zelf) vertrouwen
  • 65% van de deelnemers kan zich beter focussen en concentreren 

    vitaliteit veerkracht

Lees meer>>

Terug