Waterschap

Lean Management

Waterschap

Samen met alle betrokkenen, inclusief klanten, het proces Vergunningverlening Onttrekking Grondwater onderwerp van een waardestroom analyse gemaakt. Juist door de aanwezigheid van niet vergunningdeskundige klanten, beleidsmedewerkers en ondersteuners een grote verbeterslag gemaakt. Resultaat was dat door de introductie van vrijstellingen en meldingen het aantal vergunningaanvragen met 60% is verminderd.

Terug