Organisatie inrichting Real Estate

De vele ontwikkelingen in de markt maken dat de traditionele manier van organiseren en positioneren in toenemende mate onder druk staat. Onderwerpen als assetmanagement, klantfocus en -waarde, wonen-zorg, nieuwe woningwet en driekamermodel, digitalisering, en speciale doelgroepen vragen om aandacht en integrale keuzes in positionering, samenspel en inrichting en een ander manier van denken en doen. Aanpassingen gericht op de eisen die voortkomen uit deze onderwerpen zijn noodzakelijk. Het vraagt om een beschouwing van de organisatie zelf met vragen als ‘wie zijn wij?’, ‘wie willen wij zijn?, ‘wat doen we zelf en wat doen we met anderen?’, ‘hoe veranderen wij en organiseren wij dat’.

Rijnconsult begeleidt organisaties veelvuldig bij dit soort vraagstukken. Kenmerk van deze begeleiding is de procesgerichte aanpak waarbij samenspel met u het uitgangspunt is. Hierbij zetten wij waar nodig onze expertrol op het gebied van veranderen en organiseren in, met als resultaat eenduidigheid en concreetheid in het beeld waar uw organisatie naar toe wil ontwikkelen in samenspel met partners in het speelveld passend bij de eisen voortkomend uit de diverse actuele maatschappelijke onderwerpen en de daarbij behorende structuur, sturing en inrichting.

Klik hier om naar de pagina Real Estate te gaan >>