Red Belt – gericht stimuleren van gedrag en bekwaamheid dat continu verbeteren ondersteunt

Houding en gedrag ontwikkelen met structureel resultaat

In de meeste organisaties is continu verbeteren (bijvoorbeeld op basis van het lean denken) zo langzamerhand wel ingeburgerd. Ook zien we dat in veel organisaties de integratie, na de eerste successen ‘vastloopt’. Dan blijken ervaring, expertise en aandacht nodig om de boel weer vlot te trekken. De oorzaak ligt vaak in het terugkeren naar ‘oude’ werkpatronen, overtuigingen en gewoonten. Die verander je niet zomaar omdat daarbij allerlei menselijke factoren een rol spelen. En in elke situatie blijkt dat een unieke samenstelling van factoren te zijn. Standaard oplossingen werken dan niet meer.

De door Rijnconsult opgeleide Red Belt is in staat op systematische wijze (DMAGIC proces) de unieke code van mee- en tegenwerkende factoren te achterhalen en de bijsturing daarvan te organiseren en te begeleiden. In de ene organisatie gebeurt dat aan de hand van een ‘blauwdruk’ en in de andere volgens de participatieve of organische aanpak. Organisatie typologie, fase van ontwikkeling, beschikbare tijd en gewenst ‘eindplaatje’ zijn daarbij leidend. De Red Belt (master) is een allrounder in stimuleren, beïnvloeden en begeleiden van verbetergedrag in organisaties.

In bijgaande informatieslides lichten we toe hoe het opleidingsprogramma Red Belt er uitziet.