Tijd voor een nieuwe strategie

De laatste jaren waren enerverend voor veel corporaties. Met de nieuwe Woningwet is er in ieder geval meer duidelijkheid gekomen over de speelruimte en het speelveld. Er kan, letterlijk en figuurlijk, weer worden gebouwd. Vaak is er wel een aangepaste strategie nodig, die inspeelt op de eisen en wensen van huurders, gemeenten en andere stakeholders. Anders dan vroeger wordt er niet meer gedacht in 4-jarenplannen, maar veel meer in een gewenste richting met continue bijstelling om juist wendbaar te kunnen zijn.

De Limburgse corporatie Wonen Zuid (14.000 woningen) heeft in 2016 een mooi traject gelopen, waarbij met de stakeholders en de eigen organisatie is nagedacht over een nieuwe visie op te toekomst. Hoogtepunt daarin was een tweedaagse met 40 medewerkers van Wonen Zuid waarin de nieuwe visie is vormgegeven. Rijnconsult is er trots op dat we dit traject hebben mogen begeleiden. Lees meer

Wilt u contact met Diederik Hommes klik hier