Veranderkunde

Een collega zei ooit: iedere adviseur bij Rijnconsult moet twee dingen kunnen: Autorijden en Veranderen. Net als bij autorijden is het bij veranderkunde vooral de ervaring die je een goede adviseur maakt. En uiteindelijk gaat het niet om de verandering, maar om het resultaat!

Er zijn veel verschillende scholen in de veranderkunde. Rijnconsult is niet de exclusieve aanhanger van één school. De context van onze klanten en hun vraagstukken bepaalt de te kiezen veranderingsstrategie. Toch hebben ook wij een aantal dominante overtuigingen op dit gebied:

  • Elke vraagstuk heeft een harde èn een hardnekkige kant. Er is altijd een inhoudelijke dimensie (structuren, systemen, processen, doelstellingen, strategie, etc.) en een gedragskant (cultuur, leiderschap, onderlinge samenwerking, etc.)
  • Het intensief betrekken van bestuur, directie en management bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken is voor ons vanzelfsprekend. Co-creatie dus.
  • Gevoel voor cultuur is van belang. Dit gaat over de cultuur van ons land (polderen, Rijnlands), de cultuur van de streek waarin de organisatie opereert, maar zeker ook de cultuur van de eigen organisatie.
  • Uiteindelijk is het van belang een goede dialoog met elkaar te voeren over de te kiezen veranderstrategie. Veel van onze trajecten hebben het karakter van ontwikkelingsgericht werken, maar dat werkt alleen als we ook regelmatig stilstaan bij de voortgang en de werking.