shutterstock_554140030.jpg

ZELFEVALUATIE VAN RVC’S EN RVT’S

Toezichthouders hebben vaak ook andere verantwoordelijkheden die in deze tijd de volle aandacht vragen. Maken we gebruik van de expertise die aanwezig is in de raad? Halen we expertise naar binnen als dat nodig is? Doen we dingen nu noodgedwongen anders, die in de reguliere werkelijkheid ook effectiever of efficiënter zijn, zoals bijvoorbeeld beeldbellen? Zijn er nog andere veranderingen die nu onder stoom-en-kokend-water tot stand zijn gekomen die we graag willen behouden voor de toekomst of die zelfs het begin van een nieuwe werkwijze kunnen zijn? Rijnconsult ondersteunt organisaties in de zelfevaluatie van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht

Typische klantvragen

Diversiteit

Als wij zien welke thema’s de laatste tijd veel naar voren komen tijdens een zelfevaluatie, dan zijn dat er twee. Allereerst is het thema diversiteit van belang. En dan niet zozeer in de zin of de man/vrouw verhouding klopt, maar ook of er diversiteit is op heel veel andere dimensies. Voor nadere achtergronden hiervan verwijzen we naar de serie blogs van Karin Straus hierover: Diversiteit in Raden van Toezicht

Rol binnen het netwerk

Het tweede thema is hoe houden we toezicht in een omgeving waarin steeds meer zaken in netwerken plaatsvinden en het niet meer helder is wat de rol van een individuele organisatie is. Een woningcorporatie kan alleen weinig betekenen om bijvoorbeeld de eenzaamheid die er is op te lossen. Zeker nu in tijden van Corona een issue. Maar dit thema is breder, wat te denken van grote investeringen die samen met andere partners worden gedaan. Voor nadere informatie hierover verwijzen we naar het artikel van Diederik Hommes en Bas van der Velde hierover: Governance in netwerken

Zelfevaluatie; hoe doen we dat?

In individuele gesprekken met de toezichthouders, de bestuurder(s) en eventueel managementteam, OR en cliënten/huurdersorganisaties en mogelijk zelfs externe partijen, zoals accountant, toezichthouders vanuit de overheid of samenwerkingspartners, wordt een beeld verkregen van het functioneren van de RvC/RvT. Aanvullend wordt er documentanalyse gedaan, zoals strategische visies, jaarverslagen en de recente verslagen van de RvC/RvT vergaderingen en commissies. Eventueel worden er ook één of twee vergaderingen bijgewoond ter observatie. Er wordt uiteraard getoetst aan de vigerende governance code. Dit wordt teruggekoppeld naar de RvC/ RvT en sterke en verbeterpunten gesignaleerd en voorzien van acties.

Resultaat

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?