Zelfsturingsscan

Veel organisaties zijn bezig met de invoering van zelforganiserende teams. Wilt u weten hoe u als organisatie op de 5 centrale thema’s van zelfsturing scoort? Vul onderstaande vragenlijst in en ontvang de uitslag gelijk in uw mailbox. U ziet in één oogopslag op welke thema’s u nog een verbeterslag kunt maken.

Onderstaand ziet u een voorbeeld hoe de grafiek eruit komt te zien.

Voorbeeld spinnenweb diagram

spinneweb diagram zelfsturingsscan

Zelfsturingsscan vragenlijst

Geen idee / weet ik nietHelemaal niet waarEen beetje waarBijna helemaal waarHelemaal waar
Het team initieert altijd zelfstandig wijzigingen die invloed hebben op het resultaat.
Het team stemt continu zelf wijzigingen af met klanten, management en ondersteunende diensten.
Het team is zelf volledig verantwoordelijk over de begroting.
Het team kan zelf altijd besluiten nemen als het gaat over investeringen, uitgaven en inzet van medewerkers.
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de verschillende kwaliteiten binnen het team.
Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de verschillende kwaliteiten buiten het team.
Het team maakt altijd doordachte plannen die beheerst worden uitgevoerd
Plannen worden altijd goed geëvalueerd voordat het geborgd wordt.
Het team is flexibel en wendbaar in houding en gedrag
Het team past zich continu aan de nieuwe eisen uit de omgeving aan.
Het team plant altijd op regelmatige basis tijd voor creativiteit en ideeëngeneratie.
Het team bepaalt altijd zelf welke ideeën ze gaan realiseren.
Het team regelt, evalueert en verbetert het teamoverleg aldoor zelf.
Teamleden communiceren op eigen initiatief en transparant, praten met elkaar en niet over elkaar
Het team lost interne conflicten voortdurend zelfstandig en zorgvuldig op.
Het team lost conflicten met de omgeving en ondersteunende diensten altijd zelfstandig en zorgvuldig op.
Het team heeft steeds volledige regel- en beslisruimte.
Het team spreekt doorgaand bij aanvang van een periode te realiseren doelen af met de organisatie en andere teams.
De organisatie faciliteert de autonomie van het team steeds in alle voorkomende aspecten.
De leider van het team treedt altijd meer op als coach dan als hiërarchisch leider.
Geef per stelling aan in welke mate dit geldt voor jullie organisatie.
Geen idee / weet ik nietHelemaal niet waarEen beetje waarBijna helemaal waarHelemaal waar
Het team mag volledig zelfstandig wijzigingen doorvoeren en heeft een eigen budget
De verschillende kwaliteiten binnen het team worden blijvend optimaal ingezet
Het team is heel wendbaar en komt continu zelf met ideeen
Het team lost conflicten, intern en extern, altijd zelf op
Het team heeft volledige beslissingsruimte met een coachende leidinggevende
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png pdf.