Peter van der Wel

Ik hou van de toekomst. Dat lijkt misschien tegenstrijdig met meer dan een halve eeuw ervaring. Bijvoorbeeld als directeur in zowel de Internetsector als de Erfgoedsector. Maar ik vind het nu eenmaal leuk om me te verdiepen in de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Wat gaat de toekomst ons nog allemaal brengen? En hoe kunnen we dat benutten in onze organisaties? Hoe kunnen we alles nog slimmer organiseren?

Geniet van

Successen samen met klanten. Succesvol afgeronde transitieprocessen en doorbraken in institutionele belemmeringen. Nieuwe visies en verrassende vergezichten. Het verzorgen van workshops, lezingen en presentaties over de toekomst. Maar ook van speurtochten in de 'onderstroom'. Overal in de samenleving zijn (vooral jonge) mensen bezig met het ontwikkelen van alternatieven voor de vastgelopen 'mainstream' oplossingen. Verder geniet ik van reizen door verre landen, uitrusten in de natuur en van kunst en wetenschap.

Talent in

Strategie, Overheden, Mee of tegendenker, Schaduwmanager, Innovatie.