• 27 mrt 2017

  Per 1 januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. Deze code stelt de goede governance centraal, die de randvoorwaarden moet bieden voor goede zorg aan de cliënt. Zorgorganisaties volgen zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. De invoering hiervan biedt echter rela

  2
 • leren in organsiaties
  20 mrt 2017

  Met een webinar op 22 maart en een seminar op 31 maart kunt u met het thema Future Skills aan de slag. Bent u als organisatie klaar voor 2020? Zijn uw medewerkers klaar? Welke eisen worden in de toekomst gesteld aan mensen in organisaties?

  jawit

Tijd voor een nieuwe tijd!