ketens en netwerken

Ketens en Netwerken

Organisaties kunnen alleen nog relevant zijn als zij goed zijn in samenwerken

Het verbeteren van leefbaarheid en bereikbaarheid, versnellen van transities, verhogen van de klanttevredenheid, versterken van de regionale economie: de huidige maatschappelijke vraagstukken vragen om samenwerking. Het verbeterpotentieel voor organisaties is enorm als er beter wordt samengewerkt. Binnen, maar vooral tussen organisaties. Met de mens als belangrijkste motor. Rijnconsult ondersteunt organisaties en samenwerkingsverbanden, zodat zij invulling kunnen geven aan hun uitdagingen.

Typische klantvragen

Visie op ketens & netwerken

Elke samenwerking kent een levensloop, beginnend met een verkenning vanuit de initiërende organisatie en eindigend met het vernieuwen of verlaten van de samenwerking. Sommige samenwerkingsverbanden, zoals het Fruitpact en het Laanboompact begeleidt Rijnconsult al meer dan 20 jaar in hun levensloop. Bij andere samenwerkingsverbanden zijn wij als adviseurs slechts kortstondig betrokken bij de vorming of de beëindiging. Onze visie op samenwerking beschrijven we aan de hand van de levensloop in het model: verkennen, vormen en verbeteren, om daarna de keuze te maken tussen vernieuwen en verlaten.

Lees meer over deze levensloop fasen

Resultaat

Samen maken we het werkend!

Samenwerking in ketens & netwerken zit in het hart van onze organisatie. Samenwerking vormt ook het overkoepelende gedachtengoed voor de vraagstukken waar wij je graag bij ondersteunen op het gebied van Strategie, Processen, Besturing en Inrichting, Leiderschap en Mens- en Teamontwikkeling. Voor deze vraagstukken hebben wij inmiddels een jarenlange track record opgebouwd in sectoren als Binnenlands Bestuur, Zorg, Agri & Food, Real Estate, Onderwijs en het bedrijfsleven. Heb je een vraagstuk? Samen maken we het werkend!

Samenwerken in ketens en netwerken: vraagstukken uit de praktijk

De samenwerkingsvragen die wij in onze praktijk tegenkomen zijn talrijk. Gemeenten werken samen op het gebied van afval, bereikbaarheid, jeugdzorg en bedrijfsvoering. In tal van regio’s bundelen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden de krachten om de regionale economie te versterken. Ondernemingen in de agrifood, zorg en logistiek zoeken optimaliseren de efficiency van hun productieketen. Ondernemende burgers en sociale ondernemers doorbreken oude barrières en zijn op zoek naar nieuwe verhoudingen. Innovaties vragen om nieuwe verbindingen. Naast de bekendere formele samenwerkingsverbanden zijn er tal van informele vormen waarin organisaties in toenemende mate met elkaar samenwerken.

Het verbeterpotentieel voor organisaties is enorm als er beter wordt samengewerkt. Uit onderzoek is gebleken dat bouwprojecten waarin ketensamenwerking wordt toegepast 20% minder tijdoverschrijding kennen, 20% minder budget nodig hebben en bovendien significant beter scoren (7,2 versus 6,3) op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening dan traditioneel uitgevoerde projecten.  Samenwerking kan echter ook lastig zijn. Het kan besluitvorming vertragen of leiden tot een verlies aan grip. Een samenwerkingspartner kan inspireren of bijdragen aan kostenbesparing, maar het kan ook lastig zijn om rekening te houden met de belangen van de ander.

De samenwerking naar een hoger niveau tillen?

'Het vermogen van bedrijven en organisaties om samen te werken in ketens en netwerken is de belangrijkste competentie om te overleven.'
'Ons regionale netwerk startte door het leren omgaan met tegenstrijdige instructies en het werken aan vertrouwen.'

Uitgelicht

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij je eigen netwerk vraagstukken?