nieuwe ideeën

Processen

Procesgericht denken, werken en organiseren

Procesgericht denken gaat vooraf aan procesgericht werken. Zoals Deming ooit heeft gezegd: ‘Als je niet in procestermen kunt benoemen waar je mee bezig bent, weet je eigenlijk niet wat je aan het doen bent’.

Procesgericht werken kan vervolgens een basis zijn voor procesgericht organiseren. Procesgericht werken zit in de genen van Rijnconsult; we helpen je graag om processen beter te stroomlijnen in de dagelijkse praktijk. We hebben onze ervaringen in een aantal bewezen aanpakken verwerkt, waarbij een groot gedeelte van de organisatie op praktische wijze betrokken wordt.

Wij helpen een grote diversiteit aan organisaties om hun processen beter te stroomlijnen. Wij gaan samen met je aan de slag om procesgericht denken, procesgericht werken en procesgericht organiseren in de dagelijkse praktijk te brengen.

Typische klantvragen

Visie op processen

Processen zijn een middel, geen doel. Processen helpen om systematisch zicht te krijgen op het geheel aan activiteiten dat in een organisatie wordt uitgevoerd en hun samenhang. Dus niet alleen productie, maar ook ontwikkeling, besturing, commercie, etc. Bedenken en beschrijven van processen is belangrijk. Het verschil wordt echter gemaakt in de dagelijkse praktijk. Doen wat bedacht is. Het gaat dus niet alleen om processen maar vooral ook om houding en gedrag, competenties en leiderschap. Dat betekent dat kenmerkend voor onze aanpak is dat we altijd zorgen voor een grote mate van betrokkenheid van medewerkers en management die midden in het proces zitten. Het gaat om hun werk!

Procesoptimalisatie: bepalen, vertalen, doen

Bepalen: onze strategie vertalen naar de hoofdprocessen (bestaand en nieuw) binnen de organisatie. Ofwel in vaktermen: hoe ziet de procesarchitectuur eruit? Steeds vaker krijgen we vragen die te maken hebben met ketens en netwerken. Het helpt om dan te denken in bedrijfsprocessen, ketenprocessen en netwerkprocessen. Als metafoor: het impliciete, expliciet maken.

Vertalen: de hoofdprocessen vertalen naar procesverbetering in de de praktijk. In twee werksessies van het huidige naar het gewenste proces We gaan samen in gesprek om tot een gezamenlijk beeld te komen van het gewenste proces. Binnen dit traject zijn we soms zelfs meer een ‘tolk’ dan een adviseur.

Doen: vervolgens is procesverbetering bovenal een kwestie van doen: hierbij stimuleren we medewerkers om met elkaar samen te werken, denkend vanuit processen. Dit betekent onder andere invullen van proceseigenaarschap op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

Lessen op het gebied van procesverbetering

De lessen die we tijdens onze werkzaamheden en dienstverlening geleerd hebben op het gebied van processen zijn:

 • De essentie en meerwaarde van procesgericht werken moet je ervaren in de dagelijkse praktijk.
 • Denken, werken en organiseren op basis van processen betekent:
  - Alle processen bekijken vanuit het perspectief van ‘de klant’
  - Over de grenzen van het eigen werk heen kijken.
  - Processen moeten herkenbaar bijdragen aan het realiseren van de strategie.
  - Processen vormen de basis voor continu verbeteren.
  - Zonder ‘standaard’ is alles goed.
 • Op  alle niveaus van de organisatie wordt scherp weke rol iedereen heeft, wat hun bijdrage is en dus ook wat je van elkaar mag verwachten.
 • Procesgericht werken leidt tot meer betrokkenheid, betere motivatie en meer discipline.
 • Per saldo levert procesverbetering een hogere efficiëntie, effectiviteit en klantentevredenheid op.

Resultaat

'De strategie van Leading, Thinking en Tooling heeft ons geholpen om slimmer en sneller te werken.'
Peter ter Horst, CFO Teijin Aramid
‘Wij hebben de dienstverlening aan onze burgers aanzienlijk verbeterd en de kosten teruggebracht, door ‘lean’ te leren kijken.’
Maarten van Beek, Gemeentesecretaris Westland

Uitgelicht

Onze artikelen over processen lezen?

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij je eigen vraagstukken?