synchroon zwemmen

Mens- en teamontwikkeling

Vauten make mach

Het succes van organisaties is vooral afhankelijk van de mensen die er werken. Mensen ontwikkelen zich altijd in een context van een team, organisatie en, steeds belangrijker, het netwerk. Leren in de praktijk aan de hand van een concreet organisatievraagstuk levert vaak het meeste op. In een veilige omgeving, zodat er ook fouten gemaakt mogen worden. Rijnconsult helpt graag bij het leren, ontwikkelen en veranderen van houding en gedrag. Zowel op individueel niveau als binnen teams.

Typische klantvragen

Visie op mens- en teamontwikkeling

Niet lerende organisaties bestaan niet. Je leert elke dag van wat goed gaat en van wat minder goed gaat. En we leren vooral informeel door voorbeeldgedrag, goed of fout. Daar past bij dat fouten gemaakt mogen worden, zolang betrokkenen er snel van leren en herhaling weten te voorkomen. Dit gaat nog niet in elke organisatie goed. Vaak ontbreekt het aan ervaring met de voorwaarden waaraan een open, creatieve leeromgeving binnen een organisatie moet voldoen. En er zijn binnen iedere organisatie meer mensen met een ‘fixed mindset’ dan je zou verwachten.  

Ontwikkeling medewerkers vanuit 70-20-10 principe

Wij hanteren het 70-20-10 principe; dit betekent dat wij ervan uitgaan dat 10% van het leer- en ontwikkelrendement tot stand komt in het ‘klaslokaal’, 20% van het rendement is het gevolg van reflectief leren met elkaar en 70% van het rendement is het gevolg van werkend leren. Binnen dit model staat het verbinden met de praktijk en action learning centraal. Het doel is om elke dag beter te worden en zo te blijven aansluiten op de veranderende omgeving.

Lerende organisatie realiseren

Leren, verbeteren en ontwikkelen zitten bij ons in het DNA, maar dat is niet bij iedere organisatie zo. Een lerende organisatie is herkenbaar doordat het leren en reflecteren in het dagelijks werk is georganiseerd. Binnen deze werkwijze kunnen professionals, teams en de organisatie als geheel kennis, ervaringen en inzichten met elkaar delen. Wij zijn van mening dat ‘werkend leren’ de meest effectieve manier is om te leren.

 

Organisatie coaching

Rijnconsult is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en begeleiden van informeel leren in organisaties. Wij noemen dat organisatie coaching. Het gaat daarbij om ontwikkelen en veranderen van houding en gedrag op individueel niveau en binnen teams.

Resultaat

'Nu ik weet welk profiel mijn collega heeft, kan ik beter haar beslissingen begrijpen.'
'Belemmerende gedachten zijn nu omgezet in helpende gedachten.'

Uitgelicht

Onze artikelen lezen over leren en ontwikkelen?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij je eigen ontwikkelvraagstukken?