vuurtoren leiderschap

Leiderschap

Samen meer impact

De snel veranderende omgeving van organisaties vraagt om wendbaarheid, creativiteit en daadkracht. Dit vraagt van leiders dat zij de beschikbare expertise steeds weer mobiliseren en synergie in de organisatie nastreven. Deze ‘return on intelligence’ uit zich in bevlogenheid, vertrouwen, creatieve en effectieve oplossingen, efficiency en bovenal meer tevreden klanten en stakeholders. Wij zijn er trots op dat Rijnconsult elke dag weer mag aanschuiven aan de bestuurstafel of in de boardroom om mee te denken over leiderschapsvraagstukken waar leiders vandaag en in de toekomst voor staan.

Typische klantvragen

Visie op leiderschap

Leiderschap is volgens ons de eerlijke beïnvloeding van werkgedrag. Dit gebeurt in de interactie tussen degenen die de leiding krijgen of nemen, en degenen die bereid zijn te volgen in dat wat de leider ambieert en nastreeft. Leiderschap gaat dus over relaties en wederzijdse invloed. Maar ook over samenwerken bij het realiseren van dromen, ambities en doelen. In die zin is leiderschap het gevolg van het samenspel tussen mensen. Leiderschap is niet altijd gebonden aan een formele rol of een formele positie. Iedereen kan het initiatief nemen om gezamenlijk een toekomst vorm te geven. Onze visie is ook dat leiderschap begint bij het leiden van jezelf. Van daaruit kun je leiding geven aan anderen en uiteindelijk leiding geven in een netwerk.

Leiderschap uitdagingen

Uitdagingen zijn er volop. De samenleving verlangt steeds meer transparantie en betrokkenheid van de organisatie bij de omgeving. ‘Stakeholders’ willen graag boter bij de vis en medewerkers stellen het op prijs als leidinggevenden eerlijk, duidelijk en inspirerend zijn. Bovendien werken medewerkers graag in een goed geoliede organisatie waar je trots op mag zijn. Dat vraagt om klantgedrevenheid en slimme processen die dat mogelijk maken. Daar komt bij dat weinig organisaties op zichzelf staan. Effectief samenwerken in de keten of in een netwerk wordt met de dag relevanter. Dit overschrijdt letterlijk en figuurlijk grenzen en levert allerlei culturele uitdagingen op. Daarmee komt ook de politiek-bestuurlijke context in beeld. Wat speelt lokaal? Wat wordt landelijk bepaald en wat staat onder invloed van Europa of de globale verhoudingen?

Frisse blik op leiderschap van buitenaf

Voor leidinggevenden op alle niveaus voelt vragen om advies en ondersteuning bij leiderschap soms als een zwaktebod. Het suggereert dat de leiding het niet goed heeft gedaan. In de praktijk blijkt niets minder waar te zijn. Organisaties werken als systemen en systemen ontwikkelen ‘dwingende’ mentale modellen, circulaire interacties, gewoonten en patronen waar de leiding ook deel vanuit maakt. Voor leiders blijkt het soms lastig zich daar los van te maken om te kunnen en durven helikopteren om te zien wat nodig is. Dat is makkelijker voor een ervaren buitenstaander. Rijnconsult heeft een lange staat van dienst (40+ jaar) als het gaat om organisatie coaching en de begeleiding van leidinggevenden en bestuurders.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschap en de ontwikkeling ervan heeft in de ruim 40 jaar dat Rijnconsult bestaat in alle projecten met onze klanten wel een rol gespeeld. Soms stond het thema centraal en in andere projecten speelde het thema op de achtergrond een relevante rol. In de casuïstiek hieronder geven we diverse voorbeelden van de samenwerking met Rijnconsult gericht op leiderschapsontwikkeling. Wij beloven de klant dat we in beeld brengen hoe het organisatiesysteem zich heeft ontwikkeld en welk leiderschap nodig is. Meestal is dan ook duidelijk wat gaat helpen: bijvoorbeeld een MD / Leiderschap ontwikkelprogramma, individuele coaching of interne goede gesprekken.

Resultaat

'Als je je in de ander verplaatst en snapt wat die ander nodig heeft weet je wat je als leider te doen staat!'
'De frisse blik van buitenaf heeft ons geholpen om beter te leren reflecteren en eigenaarschap te stimuleren.'

Uitgelicht

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij je eigen leiderschapsvraagstukken?