shutterstock_146044136 trap oplopen banner.jpg

Organisatie coaching

Ontwikkeling van medewerkers, professionalisering van de organisatie en het werk

Onze organisatie coaching opdrachten richten zich met name op vraagstukken rondom professionele ontwikkeling, strategieontwikkeling en organisatieontwikkeling (leren, professionaliseren, professionele identiteit, leiderschap, professionele teams, teamleren en verandervraagstukken). We zijn geen opleidingsinstituut voor een beroepsgroep of specifieke expertise (educatie). We ontwerpen samen met opdrachtgevers, interventies, trajecten en programma’s die de ambities van mensen en organisaties helpen realiseren en we begeleiden teams om maximaal gebruik te maken van eigen en elkaars kwaliteiten (educere). Als professioneel adviesbureau zijn we dagelijks met elkaar in gesprek over onze professionele ontwikkeling en delen we inzichten en ervaringen die we tegenkomen in het organiseren van het leren voor anderen.

 

Typische klantvragen

Slechts 40-60% van het beschikbare talent wordt aangesproken

Wat ons triggert is het feit dat in organisaties maar een deel van de medewerkers actief betrokken (engaged) is. Uit het Global Human Capital Report 2017 blijkt dat in Nederland slechts 60% van het beschikbare talent wordt aangesproken. Liz Wiseman was wat pessimistischer in haar boek ‘The Multipliers’. Zij constateerde dat 40-60% van het beschikbare talent wordt aangesproken. Dat is voor die organisaties niet heel fijn, maar het lijkt ons voor de medewerkers nog veel vervelender. Je kent en kan van alles, maar je bent niet in je element en je kan je ei niet kwijt. Frustrerend moet dat zijn en we kunnen ons voorstellen dat het een oorzaak is van de laat-maar-houding die we vaak tegenkomen. Hoe graag wil je dat betrokken en bevlogen medewerkers, met plezier, samen goed werk leveren? Ontketenen van Talent gaat over echt ruimte maken, mogelijkheden bieden, duidelijk zijn, uitlokken, verleiden, stimuleren, faciliteren en begeleiden. De mens van nature zal daar doorgaans eerst weifelend maar dan enthousiast op reageren. Het geeft erkenning en waardering, het vertrouwen wordt uitgesproken en mensen krijgen de beleving goed geleid te worden en er werkelijk toe te doen. Een sterkere stimulans is er niet.

Organisatie coaching: ontwikkelen van een ontketende organisatie

Organisatie coaching start wat ons betreft met het verhelderen en expliciteren van de gewenste ontwikkeling die in de organisatie nodig is. Dat is nodig om het helder te kunnen communiceren en om in kleine stukken te hakken als het doel in een keer te groot en te complex is. Aansluitend wordt met de organisatie een transitieplan gemaakt (van A naar Beter). Daarna wordt de organisatie tijdens het organisatie coaching traject geactiveerd door hen uit te nodigen de ontwikkeling tot stand te brengen. Ook wordt gecommuniceerd hoe het plan er uit ziet en hoe het meedenken en omdenken is georganiseerd. De begeleiding van de ontwikkeling wordt, indien nodig, zoveel mogelijk door eigen mensen gedaan (vergroten ontwikkel vermogen organisatie). Leidinggevenden en daartoe geselecteerde medewerkers nemen deel aan een ‘facilitator training’. Bij de realisatie van de ontwikkeling ondersteunen we de organisatie door resultaatmetingen in te zetten, check & act bijeenkomsten, leer- en ontwikkel platforms (digitaal, games, intranet), collegiale ondersteuning, intervisie, persoonlijke ontwikkelactiviteiten, teamontwikkeling, etc. Rijnconsult zal zich nooit tonen als een extern bureau dat de boel overneemt en namens de top of de staf een verandering tot stand brengt, want dat werkt volgens ons niet.

Onze aanpak

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?