shutterstock_386639683 strategie verrekijker.jpg

STRATEGIE ontwikkeling

Om een zo effectief mogelijke strategie te kunnen bepalen en formuleren, hebben we oog voor enerzijds rationele gedachten en harde cijfers en anderzijds voor de onderstroom en zachte ontwikkelrichtingen. Daarmee combineren we de harde en de hardnekkige kant van vraagstukken. De combinatie van deze twee aspecten maakt dat er in de volle breedte ontdekt kan worden en tegelijkertijd voldoende realistisch – maar met durf – naar de toekomst gekeken wordt.​

Rijnconsult ondersteunt bij de strategieontwikkeling en strategie implementatie vanuit een inhoudelijke invalshoek, op basis van beproefde methoden & technieken, maar vooral op basis van ervaring in een groot aantal verschillende bedrijfstakken. Hiermee zijn wij niet de partij die jullie strategie bepalen en definiëren, maar gaan we met elkaar het traject aan om jullie te inspireren, te prikkelen en uit te dagen. Zo ontwerpen we samen met jullie een voor én door de organisatie gedragen strategie.

Typische klantvragen

Strategiebepaling

Het bepalen van een strategische koers voor je organisatie is gestoeld op drie pijlers: identiteit, omgeving en ambitie.

De drie pijlers van de strategiebepaling:

  • Identiteit: Dit vraagt om het teruggrijpen naar het bestaansrecht van de organisatie, de biografie en identiteit, en hoe dit zich verhoudt tot de huidige werkelijkheid en de mogelijke toekomst.

  • Omgeving: Een visie op omgeving en trends. Wat gebeurt er in de context, welke ontwikkelingen zijn te verwachten en wat is de mogelijke impact hiervan op de organisatie? Maar ook: in welke netwerken en systemen bevindt de organisatie zich?

  • Ambitie: De ambities van de organisatie: wat is de droom, gekoppeld aan de persoonlijke strevens en drijfveren, variërend van medewerker tot Raad van Bestuur. Waar ligt de gemeenschappelijkheid en waar mag het nog verder opgerekt worden?

 Strategie bepalen: iedere betrokkene is essentieel in het proces

We zijn ervan overtuigd dat een gezonde relatie met de omgeving een sleutelrol speelt in het herkennen van mogelijke trends. En iedere betrokkene is daarbij essentieel. Daarom betrekken we hen dan ook volop bij de strategiebepaling en gaan we de dialoog met ze aan. Bij de omgeving kun je denken aan in ieder geval de eigen medewerkers (een dwarsdoorsnede van de organisatie met criticasters en strategische denkers), maar zeker ook klanten, partners, innovatoren, andere stakeholders en ‘unusual suspects’.

Resultaat

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?