Case Strategisch meerjarenplan zorginstelling PSW

Een nieuwe bestuurder van een VG instelling (PSW) wilde de koers voor zijn organisatie uitstippelen. Zijn vraag: Help ons met het definiëren van een nieuw strategisch meerjarenplan en een daarbij behorende cyclus, zodat PSW blijvend in kan spelen op de veranderingen in de omgeving om daarmee de merknaam PSW te waarborgen en de kwaliteit van dienstverlening en interne bedrijfsvoering continu door te ontwikkelen.

Aanpak:

Met een doorlooptijd van 6 maanden hebben we het volgende 10-stappenplan ingezet:

  1. Opzetten strategieteam welke een dwarsdoorsnede van de organisatie is: van bestuurder tot teamleider, van hoofd vastgoed tot manager sociaal domein. Tweewekelijkse bijeenkomst van een dag.
  2. Beginnend bij de persoonlijke purpose van alle 15 deelnemers en hoe dit zich verhoudt tot de missie van de organisatie.
  3. Externe inspiratie (innovatiemanager S’Heerenloo, Prinses Maxima Centrum).
  4. Maken omgevingsanalyse door externe input en ‘huiswerk’ strategieteam.
  5. Opstellen SWOT analyse en doorvertaling naar strategische uitdagingen.
  6. Toetsing analyse en uitdagingen bij alle teamleiders en vervolgens alle medewerkers in een gestructureerde dialoog.
  7. Bespreken eerste richtingen en ophalen feedback met externe stakeholders in open dialoog.
  8. Vertalen uitdagingen en feedback naar een strategisch kader: doorleven scenario’s en beschrijven diensten en doelgroepen met bijbehorende keuzes.
  9. Dynamiseren strategieproces door rollen en structuur helder te benoemen en te beleggen.
  10. Ondersteunen traject richting besluitvorming RvT

Resultaat:

Met het project bewogen we mee in het tempo van de organisatie. We gingen versnellen of juist vertragen wanneer dat nodig bleek. Daarmee sloten we aan bij de leefwereld van de deelnemers van het strategieteam, maar bleven daarvoor niet altijd in de comfortzone. Met uiteraard altijd ruimte voor humor en persoonlijke noot.
Dit heeft geleid tot: 
- Een gedragen strategie waarin de organisatie gedurfde keuzes heeft gemaakt, de organisatie hechter is geworden en het blikveld duurzaam verruimd.
- Het Sociaal domein en de langdurige zorg dichter bij elkaar gebracht
- De organisatie uit hun groef gekregen en tegelijkertijd met respect voor de historie een goede strategie ontwikkeld.
- Er zijn keuzes gemaakt waar de organisatie lange tijd tegenaan heeft gehikt, maar waarbij nu gefundeerd koers is bepaald.

Specialisten

Afbeelding
Marit Ubachs
Marit Ubachs