besturing en inrichting

Besturing en inrichting

Grip op organisatie vraagt gevoel voor mensen

Veel organisaties streven ernaar de potentie van de medewerkers en daarmee de effectiviteit van de organisatie te optimaliseren. Dit doen ze door de professionals zoveel mogelijk ruimte te geven en goed met elkaar te laten nadenken en samenwerkenDe mate waarin dat lukt, is afhankelijk van lastig grijpbare termen als taakvolwassenheid, regelcapaciteit, managementopvattingen, cultuur, etc. Rijnconsult helpt om deze aspecten tastbaar te maken, knelpunten te signaleren en door te pakken, met een persoonlijke en gerichte aanpak.

Typische klantvragen

Visie op besturing en inrichting

Iedereen heeft impliciet of expliciet opvattingen over de besturing en inrichting van de eigen organisatie en de bijbehorende samenwerkingsverbanden; van medewerkers, toezichthouders en bestuurders tot managers, directies en leden van ondernemingsraden. Deze opvattingen worden gevormd door ervaringen die mensen opdoen in hun eigen organisatie of samenwerkingsverband, of door verhalen die zij met anderen uitwisselen. Het is smaakgevoelige materie. Maar er zijn ook organisatiekundige wetmatigheden aan de orde.

De organisatie-inrichting en besturing moeten passen bij de identiteit van de organisatie of het samenwerkingsverband. Hierbij komen lokale en regionale, interne en externe vraagstukken samen. Het is belangrijk om deze uitgangssituatie te verkennen voordat er modellen ontwikkeld worden.

Het ideale model bestaat niet. Elke inrichting heeft voor- en nadelen. Het is van belang deze te kennen, de voordelen te benutten en de nadelen te compenseren. Elke knip vraagt om een hulpconstructie om de verbinding te organiseren.

 
Voor organisaties met een grote diversiteit aan taken is eenheidsworst niet de oplossing, hoe lekker overzichtelijk het ook lijkt. Verschillende organisatieonderdelen kunnen vragen om verschillende wijzen van organiseren en sturen.

Eenvoudig en begrijpelijk organiseren

Eenvoudig en begrijpelijk organiseren. Het komt regelmatig voor dat medewerkers verdwaald raken in de goedbedoelde dwarsverbanden in de matrixorganisatie. Niet meer weten wie hun leidinggevende is. Hoe ingewikkelder het wordt, hoe meer er op de directietafel terecht komt. Er is in de organisatiekunde genoeg gestudeerd op wat wel en niet werkt. 

Organisatieinrichting is co-creatie

Co-creatie staat centraal: we bedenken het niet op een zolderkamer. We willen de opvattingen en concrete inrichtingsvarianten samen met u expliciet maken en doorleven. Zodat wij goed begrijpen hoe de werkprocessen verlopen. Ook om te zorgen dat iedereen het ontwerp begrijpt. En om het ontwerp te valideren en aan te scherpen aan de hand van casuistiek. We werken graag met ontwerpateliers.

Aandacht voor mens en structuur

Mens en structuur zijn niet los van elkaar te zien. Sommige waardeloze structuren werken door fantastische mensen. En met de verkeerde mensen vormt geen enkele structuur een oplossing. Je kunt wel heldere afspraken maken over de wijze van bestuur en rolverdeling, maar het nakomen van de afspraken en rolvastheid zijn een kwestie van houding en gedrag. Zelforganiserende teams vragen om mensen die geen behoefte hebben aan een leidinggevende die hun vertelt wat ze moeten doen.

Resultaat

'Rijnconsult is in staat om de praktische wereld van fruit te verbinden met de bestuurlijke netwerken. Ze verstaan beide talen en brengen -als ervaren gids- de samenwerking in het cluster verder dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.'

Aanbod

Uitgelicht

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij je eigen vraagstukken?