schaakspel strategie

Strategie

Strategie bepalen is keuzes maken: afscheid nemen en omarmen

Vroeger was er nog genoeg tijd en ruimte om uitvoerig bezig te zijn met de strategiebepaling van de organisatie. Tegenwoordig lijkt ieder strategisch plan op het moment van oplevering al weer achterhaald te zijn. Toch is het nadenken over eigen kracht en gewenste positionering van groot belang om een organisatie te richten, te inspireren en te laten groeien. Rijnconsult ondersteunt hierbij vanuit een inhoud en ervaring, waarbij het betrekken van alle organisatieleden en -lagen centraal staat.

Typische klantvragen

Visie op strategie

Hoe de wereld er in de toekomst uitziet weet niemand en met de snelheid van de huidige ontwikkelingen, neemt de onzekerheid alleen maar toe. Om goede keuzes in en over de toekomst te kunnen maken, is het belangrijk om inzicht te hebben in zowel de externe als de interne omgeving, en dit door te vertalen in mogelijke scenario’s. Dat vergt dromen, visie en lef.

Om een zo effectief mogelijke strategie te kunnen bepalen en formuleren, hebben we oog voor enerzijds rationele gedachten en harde cijfers en anderzijds voor de onderstroom en zachte ontwikkelrichtingen. Daarmee combineren we de harde en de hardnekkige kant van vraagstukken. De combinatie van deze twee aspecten maakt dat er in de volle breedte ontdekt kan worden en tegelijkertijd voldoende realistisch – maar met durf – naar de toekomst gekeken wordt.​

Het bepalen van een strategische koers voor je organisatie is gestoeld op drie pijlers: identiteit, omgeving en ambitie.

Resultaat

'Het innovatief denken bij alle betrokken stakeholders heeft in dit project een enorme boost gekregen.'
'De organisatie uit hun groef gekregen en tegelijkertijd met respect voor de historie een goede strategie ontwikkeld.'

Uitgelicht

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen bij je eigen strategische vraagstukken?