"Marit weet zich goed te richten op de gewenste ontwikkeling van het team, daarbij tevens aan te sluiten bij de deelnemers (het gaat niet over hun hoofden heen) en hen naar eigen tempo mee te nemen in het proces."
"Ze heeft oog voor dissonanten, deelname is niet vrijblijvend, want er ligt een opdracht en dat vraagt commitment. Ze durft in te grijpen."

"Marit is zeer sterk in het verbinden van de deelnemers binnen een projectgroep. Daarnaast bezit ze een groot inlevingsvermogen ten aanzien van de kernzaken en blijft resultaatgericht. Ze is in staat structuur aan te brengen en een heldere rapportage te leveren."