shutterstock_1686566557zorgblokjes2.jpg

Zorg

Bevlogen in de zorg!

De druk op de zorg is en blijft hoog. Veelal werken mensen vanuit een passie in de sector, maar de uitdagingen zijn groot: meer cliënten, minder medewerkers, hogere eisen, minder budget per cliënt. Deze uitdagingen vragen om slim organiseren en samenwerken. Maar ook om een heldere strategie, een daadkrachtige besturing, goede processen, werkende zelfsturing en een prettige leiderschap en cultuur. Wij sluiten aan bij de uitdagingen in de zorg zelf, maar hebben ook ervaring bij zorgverzekeraars, MedTech en binnen de farmaceutische wereld. Uiteindelijk is het in de breedte van de zorg waar we het verschil kunnen maken!

Typische klantvragen

De zorg is een prachtige sector, maar soms een lastige. De passie voor de cliënten en de bewoners is schitterend, maar gaat soms verder dan dat de budgetten mogelijk maken. Rijnconsult helpt de zorgsector verder in hun ontwikkeling. Landelijk zien we dat de sector hard aan het verbeteren is, domein overstijgende samenwerkingen worden opgezocht, nieuwe innovaties en technologieën worden geadopteerd, nieuwe bekostigingssystemen worden gezocht en gevonden en zorgorganisaties profileren zich beter. Ook gaat de zorg naar zelfsturing en weer terug. Tegelijkertijd blijven de inkomsten krimpen, de zorgvraag neemt toe en de echte optimalisaties lijken achter te lopen op deze ontwikkelingen.

Om te slagen is een passende en gedragen strategie nodig, moeten effectief de juiste domein overstijgende samenwerkingen worden opgezocht en moeten we nog meer efficiency opzoeken. De snelle ontwikkelingen vragen om pragmatische oplossingen: dit vraagt veel van de mensen, het leiderschap, besturing en inrichting.

Resultaat

Er zijn routines gevonden om over de grenzen van de teams het werk handiger te organiseren.
Instelling gehandicaptenzorg
Fase één heeft al een besparingspotentieel van circa 10 miljoen euro bloot gelegd.
Organisatie met stevige care en cure poot

Aanbod

Referenties

Uitgelicht

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?