bezuinigen

Verstandig bezuinigen in de zorg

Meer doen, met minder budget.

Bezuinigen op zorg: het is inmiddels vaste prik geworden. En hoewel er de komende jaren in sommige sectoren geld bij komt, is het voor andere sectoren onmogelijk om de stijgende vraag te blijven bekostigen. Toekomstgericht omgaan met budget en de zorg begroting sluitend krijgen gaat verder dan enkele functies niet invullen of schrappen. De uitdaging om échte verandering door te voeren richting een verbeterde, waarde toevoegende exploitatie, de formatievraag, komt vaak pas hierna.

Typische klantvragen

Visie op bezuinigingen in de zorg

Bezuinigen op zorg;. een nare expressie, met een vervelende nasmaak. En toch, ergens is het vanzelfsprekend dat zorgorganisaties geen onbeperkte middelen hebben, en zou er zelfs inspiratie te vinden moeten zijn om onze kwaliteit te verhogen binnen de financiële grenzen.

Belangrijkste uitgangspunt bij bezuinigingen in de zorg is de langetermijnvisie. Gaan we voor korte winsten, of gaan we écht zaken anders doen? Een goed verhaal is hier essentieel,: committeer de gehele top aan dit verhaal en de besparingsdoelstellingen voordat je de organisatie in trekt. Durf te denken vanuit een brede scope en duik niet meteen op de formatie. Geef medewerkers  medeverantwoordelijkheid in het traject. Bepaal een passende aanpak en veranderstrategie: als de organisatie al regelmatig is uitgekleed, dan zullen er meer out-of-the-box oplossingen nodig zijn. En maak de cirkel rond: vertaal de resultaten naar de lijnorganisatie inclusief strenge doorvertaling naar budgetten en exploitatie.

Resultaat

'Fase één heeft al een besparingspotentieel van circa 10 miljoen euro bloot gelegd.'
Organisatie met stevige care en cure poot

Uitgelicht

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?