Bezuinigingen in het sociaal domein kan vooral door ketensamenwerking

Na de decentralisaties van zorg, werk & inkomen en jeugdhulp naar gemeenten (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) is het tijd om de balans op te maken. Inmiddels blijkt dat de resultaten die de beleidsmakers voor ogen hadden maar ten dele zijn waargemaakt. Cliënten ervaren nog onvoldoende dat ze centraal staan, de kosten in met name de jeugdzorg lopen op, en de wachtlijsten worden langer. Met alle risico’s voor kwetsbare groepen in de samenleving. De transitie is redelijk gelukt, de transformatie staat nog in de kinderschoenen. Veel aandacht is er gegaan naar de integrale toegang, 1 gezin, 1 plan, dat soort ambities, en daar is niks mis mee. De toegang kan nog integraler, er kan nog meer ingezet worden op 0de lijn of voorliggende voorzieningen. De kosten zouden daarmee kunnen dalen, alhoewel de ervaring is dat ondanks alle inzet op deze thema’s de kosten alleen maar zijn gestegen. Wij denken dat de echte vernieuwing gaat komen uit ketensamenwerking. En die moet echt nog op gang komen. Deze 6 lessen en 3 stappen zullen u daar zeker bij op weg helpen!

Download de .pdf van het artikel >>

Specialisten

Afbeelding
Diederik Hommes2
Diederik Hommes