interim

Interim Management

Met oog voor resultaat

Soms heb je als organisatie extra versterking nodig; interim-management kan een passende oplossing zijn voor een tijdelijke situatie. Bij (on)verwachte reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of voor het vlottrekken van een project. Een snelle inschatting van de vraag en een grondige selectie van een bekwame, beschikbare interimmer: Rijnconsult Interim Management!

Rijnconsult zet al meer dan vijfentwintig jaar interim-management in om organisatorische en bestuurlijke vraagstukken op te lossen. Wij selecteren zorgvuldig ervaren interimmers die bewezen hebben organisaties verder te helpen met hun specifieke vaardigheden. Hierbij gaat oog voor mensen en resultaat samen: wij werken met bevlogen en inspirerende managers en projectleiders, met een brede kijk op zaken, gericht op pragmatische oplossingen. En natuurlijk verkennen wij uw vraag nader door een persoonlijke intake, waarin wij uw situatie en wensen in kaart brengen en vertalen naar de gewenste kennis en ervaring.

Typische klantvragen

Schaduwmanagement

Kwaliteitsborging vindt gedurende de interim-management opdracht plaats door regelmatig schaduwmanagement vanuit ons adviesbureau. Onze expertise van ontwikkelingen in uw branche en onze veranderkundige kennis zetten wij in voor een optimaal, blijvend resultaat. Ruud Goijarts, eerder actief via Rijnconsult binnen de bibliotheekbranche: 'Door op gezette tijden te sparren met mijn schaduwadviseur zorg ik voor een kwalitatief goede uitvoering van mijn interim opdracht. Het houdt me scherp, levert mij en hierdoor ook de opdrachtgever meerwaarde. De te kiezen veranderaanpak, het tempo waarin ik aan de slag ga, de toekomstscenario’s samen met de aan te sturen teams: allemaal onderwerpen die zich lenen voor een goede afstemming achter de schermen.'

'Schaduwmanagement: klankbord voor de interimmer, kwaliteitsborging voor de opdrachtgever.'

Waarborging kwaliteit bij interim-management

Rijnconsult fungeert als klankbord voor de interimmer, maar tevens als partij die zorgt voor verankering van de gewenste verandering. Zo hebben we bijvoorbeeld trainingen geleverd om de interne adviesrol te versterken. Waarop de interim-manager weer verder kan bouwen richting een toekomstbestendige organisatie. Afgelopen jaren is Rijnconsult steeds gewaardeerd als een van de beste bureaus op het gebied van interim-management volgens onderzoek van Management Team. Daarnaast werken wij nauw samen met onze zusteronderneming, het werving en selectiebureau Rieken&Oomen.

Combinatie procedure interim opdracht & -vast

Een andere optie is de zogenaamde “combinatie procedure” waarbij wij eerst snel een interim-oplossing verzorgen, zodat er op een later moment, in alle rust en zorgvuldigheid, een vaste invulling voor de vacature gezocht kan worden. Onze adviseurs kunnen u als opdrachtgever hier een aantrekkelijk aanbod voor doen.

De 7 beloftes van Rijnconsult en Rieken & Oomen Interim management:

1. Netwerk van 2.000+ ervaren interimmers vanuit zowel Rijnconsult als onze dochtermaatschappij Rieken & Oomen 
2. Binnen 2 werkdagen minimaal 3 geschikte kandidaten
3. Inzet van ervaren schaduwadviseurs
4. Specifieke sectorkennis en ervaring
5. Aangesloten bij de Raad van Interim Management
6. Hanteren kwaliteitseisen van NVP-sollicitatiecode
7. Onze contracten zijn wet DBA-proof

Uitgelicht

Sparren met onze experts?

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen?