Case: Integrale ingang sociaal domein

De opdracht 

Een middelgrote gemeente gaf opdracht om één integrale toegang tot het sociaal domein in te richten. Randvoorwaarden zijn een uniforme kwaliteit van vraagverkenning en het bieden van een vraaggestuurd aanbod. Deze integrale ingang diende tot stand te komen met medewerking van de gemeente en acht verschillende zorg- en welzijnsinstellingen. 

Aanpak

Rijnconsult is gevraagd om dit project als procesbegeleider te ondersteunen.  

  • Het voorbereiden en begeleiden als onafhankelijk gespreksbegeleider van de stuurgroep 
  • Het voorbereiden en begeleiden van de verschillende werkgroepen: website, campagne, aanmeldteam en leeromgeving.  
  • Fungeren als sparringspartner voor de interne projectleider 
     

Resultaat:  

Een volledig en pragmatisch implementatieplan waarin alle partijen hun bijdrage en input aan hebben geleverd.  
 

Trots 

Bijzonder aan dit project was de intregrale samenwerking tussen de gemeente, zorginstelling, welzijnswerkers en maatschappelijke organisaties. Het vormen van ambitieuze ideeën is stap één, maar het tot tevredenheid van alle partijen afstemmen over de verdeling van inzet in FTE in het nieuwe aanmeldteam (inclusief het realiseren van al dan niet compensatie) is een veel ingewikkeldere vervolgstap.