Ook in tijden van crisis, blijft kiezen belangrijk

Probeer niet alles te doen. Gedreven mensen – zorgmensen – willen niet kiezen. Die willen alles doen. De meeste zorg, voor alle doelgroepen, voor alle leeftijden. Maar juist hierdoor krijgt niet iedereen de beste zorg. Je kunt niet op alle vlakken, in het hele werkgebied, voor alle doelgroepen, de beste kwaliteit leveren.

Permanente crisis

In verschillende organisaties heerst de afgelopen maanden een permanente status van crisis. Zeer begrijpelijk, aangezien het om leven en dood gaat. Tegelijkertijd zijn er organisaties waar op tactisch en bestuurlijk niveau het werk gewoon doorgaat. Juist in deze tijd, waarin het ondenkbare waarheid is geworden, kunnen strategische keuzes gemaakt worden, of juist doorgevoerd worden.
 

De olifant in de kamer

Zo ook een verpleegorganisatie in het oosten van het land. Volop geraakt door corona, maar ook bezig met het vormen van de strategie. Van oudsher woonden er ook een groep relatief jonge mensen met een GGZ-indicatie bij deze organisatie, in een aangrenzende vleugel. En hoewel de organisatie hard moest werken om deze specifieke zorg op niveau te houden, was deze clientgroep al jaren de olifant in de kamer. Hoewel zelfs de regionale GGZ-organisatie had aangeboden deze cliënten over te nemen, was het onbespreekbaar. En toen kwam corona.
 

De beste zorg

Hoewel het aantal besmettingen meeviel, verviel de organisatie in crisis. Na de eerste golf keerde de rust weer terug, net als het goede gesprek. En met de benen op tafel, kwam het goede gesprek. Over de afgelopen maanden, over de toekomst, over leven en geluk, over ‘de bedoeling’. En zo werden er knopen doorgehakt. De cliënten met een GGZ-indicatie verdienden ook de beste zorg. En die kon deze organisatie niet bieden.
 

Een kloppende strategie

Deze keuze bleek de ruggengraat voor de strategie. Samen met alle andere keuzes vormde het een overzichtelijke maar doelgerichte strategie. Het verhaal klopte, en iedereen meende het vanuit z’n tenen. De ondernemingsraad, de Verpleegkundige Advies Raad én de Raad van Toezicht voelden het vertrouwen, en stemden in. De organisatie is er nog niet: de echte uitdaging begint nu pas.

Meer weten?

Neem contact met ons op

Auteur

Afbeelding
Danny Huisman
Danny Huisman