Besturing in Nederland

In hoeverre staat de politiek en de ambtelijke organisatie in contact met de Nederlander? Wat mag de Nederlander verwachten van de overheid? Welke rol hebben bestuur of ambtelijk vertegenwoordiger te spelen?

Wij constateren dat lef binnen het openbaar bestuur essentieel is om deze vragen te kunnen beantwoorden. Daar ging het ook op woensdag 13 maart over op het congres van VNG-realisatie. Onze collega Erwin van de Pol heeft de dag begeleid die o.a. ging over het gezag en de gepercipieerde rol van een secretaris. In het gesprek werd duidelijk dat de rolopvatting van de secretaris raakt aan hoe leiderschap in de moderne gemeentelijke organisatie vorm te geven. En hoe die investering in de interne organisatie uiteindelijk doorwerkt naar buiten toe.
 
Met het oog op de provinciale verkiezingen van 20 maart kan dit onderwerp niet actueler zijn. De uitslag laat duidelijk zien dat Nederlanders tussen de inwoner en het bestuur een enorme kloof ervaren. We moeten constateren dat in het afgelopen decennium we verder van elkaar af zijn gaan staan dan ooit. Hoe verbinden wij op landelijk-, provinciaal- en gemeenteniveau met onze inwoner? Wat voor capaciteiten en mensen moeten wij daarvoor in huis hebben? Hoe werken wij toekomstbestendig aan onze opgaven?
 
En wanneer wij deze vragen beantwoord hebben, hoe kunnen wij vormgeven aan een opgavegerichte organisatie, welke rol pakt de ambtelijke top in de besturing, en hoe ziet dat concreet eruit in bijvoorbeeld de portefeuilleverdeling op directieniveau. De voorbeeldrol van bestuurders en ambtenaren zijn essentieel in deze dynamiek. Wat voor voorbeeld ben jij voor jouw inwoner? Wij gaan graag hierover in gesprek.
 
Lees de publicatie van de VNG>>

Specialisten

Afbeelding
 Erwin van de Pol
Erwin van de Pol